Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Činnosť MAS

Bola nám schválená aktualizácia Stratégie

 Pridané: 14.11.2022

Dňa 10. 11. 2022 nám bolo zo strany RO (PPA) vydané rozhodnutie o schválení aktualizácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci SR. 
Schválenie umožní dočerpať v území dodatočnú alokáciu vo výške 777 864,83 EUR

Aktualizovaná Stratégia na implementáciu CLLD

 Pridané: 23.09.2022
 Autor: Rezník

Členovia MAS Horný Liptov schválili aktulizáciu Stratégie CLLD a umožnili tým čerpať dodatočnú alokáciu na opatrenia v rámci Programu rozvoja vidieka do roku 2025. 
Po schválení aktulizovanej stratégie RO budú môcť žiadatelia v regióne predlkadať projekty v celkovej hodnote približne 650 000 EUR. 

Aktualizovaná stratégia
  

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.