Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Kontakt

Adresa:
Miestna akčná skupina HORNÝ LIPTOV
Hviezdoslavova ulica č. 170
033 01 Liptovský Hrádok

Marcela Herichová, predsedníčka MAS 
marcela.herichova@azet.sk

Martin Piovarči, podpredseda MAS  
piovarcimartin@mag-net.sk

Kancelária MAS Horný Liptov:
Ing. Ingrid Pavlíková, projektová manažérka
0910 395 705
info@hornyliptov.sk

Ing. Mária Bubíková, ekonomická manažérka
0903 425 113
bubikova@hornyliptov.sk

Andrej Rezník, odborný administratívny asistent
0910 395 705  
reznik@hornyliptov.sk

IČO: 42063507
DIČ: 2022603748

Kontaktný formulár


Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.