Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Aktuality

Informácia

 Spolupráca

 Pridané: 23.12.2022

Dovoľte aby sme Vás informovali, že kancelária MAS Horný Liptov bude od 27. 12. 2022 - 30. 12. 2022 z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená. 

Tešíme sa na stretnutia s spoluprácu v Novom roku 2023!

pracovníci kancelárie MAS Horný Liptov 

Informačné stretnutie starostov obcí MAS Horný Liptov

 Spolupráca

 Pridané: 12.12.2022
 Autor: Rezník

Dňa 8. 12. 2022 sme zorganizovali informačné stretnutie pre starostov obcí z územia MAS. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli Liptovský dvor v Liptovskom Jáne. Na stretnutí sme privítali novozvolených starostov a rovnako poďakovali a rozlúčili sa s odchádzajúcimi starostami. Noví starostovia boli oboznámení s činnosťou MAS v území. Následne boli všetci prítomní oboznámení s pripravovanými výzvami, ktoré budú vyhlasované podľa aktualizovaných podmienok začiatkom roka 2023.


 
  
  
 

Bola nám schválená aktualizácia Stratégie

 Činnosť MAS

 Pridané: 14.11.2022

Dňa 10. 11. 2022 nám bolo zo strany RO (PPA) vydané rozhodnutie o schválení aktualizácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci SR. 
Schválenie umožní dočerpať v území dodatočnú alokáciu vo výške 777 864,83 EUR

Aktualizovaná Stratégia na implementáciu CLLD

 Činnosť MAS

 Pridané: 23.09.2022
 Autor: Rezník

Členovia MAS Horný Liptov schválili aktulizáciu Stratégie CLLD a umožnili tým čerpať dodatočnú alokáciu na opatrenia v rámci Programu rozvoja vidieka do roku 2025. 
Po schválení aktulizovanej stratégie RO budú môcť žiadatelia v regióne predlkadať projekty v celkovej hodnote približne 650 000 EUR. 

Aktualizovaná stratégia
 

Boli sme na VI. Hrádockom športovom dni v rámci dní Mesta Liptovský Hrádok 2022

 Sieťovanie

 Pridané: 12.09.2022
 Autor: Rezník

Po náročnom období spojenom s pandémiou COVID 19 sa uskutočnili už fyzicky dni mesta Liptovský Hrádok 2022. 

Návšteva z MAS SOTDUM v území Horného Liptova

 Sieťovanie

 Pridané: 24.06.2022
 Autor: Rezník

Dňa 23. 6. 2022 naše územie navštívili zástupcovia z MAS SOTDUM, ktorí boli na 2 dňovom poznávacom zájazde v území Liptova.

Poznávacia cesta do území MAS Žilinského Samosprávneho kraja

 Sieťovanie

 Pridané: 20.06.2022
 Autor: Rezník

V dňoch 13. – 15. 6. 2022 sme pre členov Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov zorganizovali poznávaciu cestu do území MAS v rámci Žilinského samosprávneho kraja, konkrétne do území MAS Dolný Liptov, MAS Orava a MAS Biela Orava. Účelom cesty bola výmena skúseností a prezentácie príkladov dobrej praxe.
 

Boli sme na Barlatóne 2022

 Sieťovanie

 Pridané: 01.06.2022
 Autor: Rezník

Po dvoch virtuálnych ročníkoch Barlatónu sa ten ôsmy uskutočnil už v reálnej podobe. Symbolický benefičný prechod zdravých i zdravotne znevýhodnených, športovcov aj nešportovcov, peších, bežcov a cyklistov mal 624 registrovaných účastníkov. Na podujatí sa ich zúčastnilo 459. 
Podujatie v nás zanechalo krásne pocity. Ľudia sa zabavili, zašportovali si ale hlavne, cielená pomoc tým, ktorí to potrebujú bola doručená a my sa z toho veľmi veľmi tešíme

11 výrobcov získalo certifikát Produkt Liptova

 Z regiónu

Celkovo jedenásť výrobcov z regiónu Liptov získalo historicky prvé certifikáty PRODUKT LIPTOVA. Pýšia sa nimi regionálne produkty, ktoré reprezentujú tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo, a tým dotvárajú zážitok návštevníka Liptova. Ide o výrobcov medovníkov, bylinných čajov, prírodných bylinných mydiel, producenta kravského mlieka, masla a syrov, medov, ale aj tkáčov kobercov, výrobcov krojov či regionálnej špeciality Liptovské droby.

11 výrobcov získalo certifikát Produkt Liptova

 Regionálne produkty

 Pridané: 16.03.2022

Celkovo jedenásť výrobcov z regiónu Liptov získalo historicky prvé certifikáty PRODUKT LIPTOVA. Pýšia sa nimi regionálne produkty, ktoré reprezentujú tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo, a tým dotvárajú zážitok návštevníka Liptova. Ide o výrobcov medovníkov, bylinných čajov, prírodných bylinných mydiel, producenta kravského mlieka, masla a syrov, medov, ale aj tkáčov kobercov, výrobcov krojov či regionálnej špeciality Liptovské droby.

Harmonogram výziev pre rok 2021 - splnený

 Výzvy MAS

 Pridané: 13.12.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlásila v roku 2021 celkom 4 výzvy v celkovej výške 339 tisíc Eur. O príspevok mohli žiadať obce na zlepšenie miestnej infraštruktúry, podnikatelia v cestovnom ruchu a obhospodarovatelia lesov.
Celkovo sme v roku 2021 prijali v rámci PRV 8 projektov v celkovej výške 168.875 Eur. Všetky projekty prešli administratívnou kontrolou na MAS, odborným hodnotením a boli zaslané na PPA. 
Harmonogram výzviev pre rok 2022 bude zverejnený začiatkom roka 2022.

Exkurzia do územia MAS Rajecká dolina

 Sieťovanie

 Pridané: 10.09.2021

V dňoch 6. 9. až 8. 9. 2021 sme pre členov Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov zorganizovali exkurziu do územia MAS Rajecká dolina za účelom výmeny skúseností a prezentácie príkladov dobrej praxe.

Exkurzia Poľsko - športové areály

 Sieťovanie

 Pridané: 18.08.2021
 Autor: Rezník

V rámci výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe ako vytvoriť a prevádzovať bežecké areály v území sme zorganizovali exkurziu do Poľska, konkrétne do území LGD Spisz-Podhale a LGD Podhalanska. Nakoľko je táto oblasť podobne ako oblasť Liptova blízko Vysokých Tatier navštívili sme tu niekoľko bežeckých areálov. V rámci návštevy Poľska sme navštívili 3 bežecké areály a 1 športové gymnázium so špecializáciou na zimné športy. Jednalo sa o areály v Klikuszowej, Zakopanom (národné športové centrum Zakopane) a biatlonový areál v Kościelisku. 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.