Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Aktuality

11 výrobcov získalo certifikát Produkt Liptova

 Regionálne produkty

Celkovo jedenásť výrobcov z regiónu Liptov získalo historicky prvé certifikáty PRODUKT LIPTOVA. Pýšia sa nimi regionálne produkty, ktoré reprezentujú tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo, a tým dotvárajú zážitok návštevníka Liptova. Ide o výrobcov medovníkov, bylinných čajov, prírodných bylinných mydiel, producenta kravského mlieka, masla a syrov, medov, ale aj tkáčov kobercov, výrobcov krojov či regionálnej špeciality Liptovské droby.

 Pridané: 16.03.2022

Harmonogram výziev pre rok 2021 - splnený

 Výzvy MAS

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlásila v roku 2021 celkom 4 výzvy v celkovej výške 339 tisíc Eur. O príspevok mohli žiadať obce na zlepšenie miestnej infraštruktúry, podnikatelia v cestovnom ruchu a obhospodarovatelia lesov.
Celkovo sme v roku 2021 prijali v rámci PRV 8 projektov v celkovej výške 168.875 Eur. Všetky projekty prešli administratívnou kontrolou na MAS, odborným hodnotením a boli zaslané na PPA. 
Harmonogram výzviev pre rok 2022 bude zverejnený začiatkom roka 2022.

 Pridané: 13.12.2021

Exkurzia do územia MAS Rajecká dolina

 Sieťovanie

V dňoch 6. 9. až 8. 9. 2021 sme pre členov Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov zorganizovali exkurziu do územia MAS Rajecká dolina za účelom výmeny skúseností a prezentácie príkladov dobrej praxe.

 Pridané: 10.09.2021

Exkurzia Poľsko - športové areály

 Sieťovanie

V rámci výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe ako vytvoriť a prevádzovať bežecké areály v území sme zorganizovali exkurziu do Poľska, konkrétne do území LGD Spisz-Podhale a LGD Podhalanska. Nakoľko je táto oblasť podobne ako oblasť Liptova blízko Vysokých Tatier navštívili sme tu niekoľko bežeckých areálov. V rámci návštevy Poľska sme navštívili 3 bežecké areály a 1 športové gymnázium so špecializáciou na zimné športy. Jednalo sa o areály v Klikuszowej, Zakopanom (národné športové centrum Zakopane) a biatlonový areál v Kościelisku.

 Pridané: 18.08.2021
 Autor: Rezník

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.