Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Aktuality

Cyklovýlet s MAS Horný Liptov

 Sieťovanie

 Pridané: 03.06.2024

Dňa 31. 5. 2024 sme prečlenov MAS zorganizovali podujatie s názvom cyklovýlet s MAS Horný Liptov.
Cieľom podujatia bolo prejsť si zrealizované cyklotrasy v území a tiež pozrieť zrealizované projekty a príklady dobrej praxe v území.

Boli sme na Barlatóne 2024

 Sieťovanie

 Pridané: 27.05.2024

Dňa 25. 5. 2024 sa uskutočnil už 10. ročník charitatívneho podujatia s názvom Barlatón, ktorý organizuje Komunitná nadácia Liptov. 
 

Členská schôdza 2024

 Činnosť MAS

 Pridané: 12.04.2024

Dňa 11. 04. 2024 sa uskutočnilo zasadnutie Členskej schôdze MAS Horný Liptov. 

Vzdelávací seminár Rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektových žiadostí

 Činnosť MAS

 Pridané: 29.12.2023
 Autor: Janovčíková

V mesiaci november Miestna akčná skupina Horný Liptov zorganizovala pre svojich členov vzdelávací seminár zameraný na Rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektových žiadostí pre výzvy vyhlasované MAS.
 

Vzdelávací seminár - Rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektových žiadostí

 Sieťovanie

 Pridané: 29.11.2023

V mesiaci november Miestna akčná skupina Horný Liptov zorganizovala pre svojich členov vzdelávací seminár zameraný na Rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektových žiadostí pre výzvy vyhlasované MAS.

Bližšie info: https://www.hornyliptov.sk/cinnost-mas/novinka/522/vzdelavaci-seminar-rozsirovanie-vedomosti-a-zrucnosti-pri-priprave-projektovych-ziadosti.html

Členská schôdza 2023

 Činnosť MAS

 Pridané: 03.04.2023
 Autor: Rezník

Dňa 30. 03. 2023 sa uskutočnilo zasadnutie Členskej schôdze MAS Horný Liptov. Z dôvodou končiaceho sa funkčného obdobia všetkých orgánov MAS boli súčasťou zasadnutie Členskej schôdze aj voľby do orgánov MAS. 

Informácia

 Spolupráca

 Pridané: 23.12.2022

Dovoľte aby sme Vás informovali, že kancelária MAS Horný Liptov bude od 27. 12. 2022 - 30. 12. 2022 z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená. 

Tešíme sa na stretnutia s spoluprácu v Novom roku 2023!

pracovníci kancelárie MAS Horný Liptov 

Informačné stretnutie starostov obcí MAS Horný Liptov

 Spolupráca

 Pridané: 12.12.2022
 Autor: Rezník

Dňa 8. 12. 2022 sme zorganizovali informačné stretnutie pre starostov obcí z územia MAS. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli Liptovský dvor v Liptovskom Jáne. Na stretnutí sme privítali novozvolených starostov a rovnako poďakovali a rozlúčili sa s odchádzajúcimi starostami. Noví starostovia boli oboznámení s činnosťou MAS v území. Následne boli všetci prítomní oboznámení s pripravovanými výzvami, ktoré budú vyhlasované podľa aktualizovaných podmienok začiatkom roka 2023.


 
  
  
 

Máme hotové prvé reportáže zrealizovaných projektov

 Činnosť MAS

 Pridané: 29.11.2022

V rámci výziev vyhlasovaných cez OP PRV bolo zrealizovaných niekoľko projektov našich žiadateľov a radi by sme Vám ich priblížili prostredníctvom krátkych reportáží, ktoré budú odvisielané v TV Liptovský Hrádok a taktiež budú zverejnené na Youtube. 

Zrealizovaný projekt obce Liptovská Porúbka: 

Komunitná Nadácia Liptov opäť udeľovala Ceny

 Sieťovanie

 Pridané: 18.11.2022

Komunitná nadácia Liptov v stredu 16. novembra 2022 pod záštitou Mesta Liptovský Hrádok už po 10 krát udeľovala Cenu Karola Feňveša, nadaným žiakom umeleckých škôl s talentom.
V rámci Benefičného koncertu Deti Deťom sa okrem Ceny Karola Feňveša udeľovala aj Cena Dr. Ivana Šenšela osobnostiam, ktoré na poli kultúry a osvety v meste Liptovský Hrádok urobili veľa záslužnej, nezištnej a neoceniteľnej práce a tiež Cenu Ladislava Habiňáka študentom stredných škôl z oblasti IT technológie.

Bola nám schválená aktualizácia Stratégie

 Činnosť MAS

 Pridané: 14.11.2022

Dňa 10. 11. 2022 nám bolo zo strany RO (PPA) vydané rozhodnutie o schválení aktualizácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci SR. 
Schválenie umožní dočerpať v území dodatočnú alokáciu vo výške 777 864,83 EUR

Premiéra predstavenia ČAKANIE…NA?…KEĎ?!

 Z regiónu

 Pridané: 14.11.2022

Dňa 12. 11. 2022 sa konala premiéra predstavenia s názvom ČAKANIE…NA?…KEĎ?! 
DVANÁSŤ UDALOSTÍ V ČAKÁRNI (s prológom a neuskutočneným epilógom) voľne podľa Beckettových absurdných drám. Predstavenie sa uskutočnilo v kinosále v kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku. 

Bližšia špecifikácia predstvenia tu: http://www.ldtlh.sk/repertoar/cakanie-na-ked/?fbclid=IwAR0LnvhQ-D73VdjJFulXbOxW4X2_Ek8pkPZoBxVKrgRKY5kMAUDOt5AmafU
 

Aktualizovaná Stratégia na implementáciu CLLD

 Činnosť MAS

 Pridané: 23.09.2022
 Autor: Rezník

Členovia MAS Horný Liptov schválili aktulizáciu Stratégie CLLD a umožnili tým čerpať dodatočnú alokáciu na opatrenia v rámci Programu rozvoja vidieka do roku 2025. 
Po schválení aktulizovanej stratégie RO budú môcť žiadatelia v regióne predlkadať projekty v celkovej hodnote približne 650 000 EUR. 

Aktualizovaná stratégia
 

Boli sme na VI. Hrádockom športovom dni v rámci dní Mesta Liptovský Hrádok 2022

 Sieťovanie

 Pridané: 12.09.2022
 Autor: Rezník

Po náročnom období spojenom s pandémiou COVID 19 sa uskutočnili už fyzicky dni mesta Liptovský Hrádok 2022. 

Návšteva z MAS SOTDUM v území Horného Liptova

 Sieťovanie

 Pridané: 24.06.2022
 Autor: Rezník

Dňa 23. 6. 2022 naše územie navštívili zástupcovia z MAS SOTDUM, ktorí boli na 2 dňovom poznávacom zájazde v území Liptova.

Poznávacia cesta do území MAS Žilinského Samosprávneho kraja

 Sieťovanie

 Pridané: 20.06.2022
 Autor: Rezník

V dňoch 13. – 15. 6. 2022 sme pre členov Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov zorganizovali poznávaciu cestu do území MAS v rámci Žilinského samosprávneho kraja, konkrétne do území MAS Dolný Liptov, MAS Orava a MAS Biela Orava. Účelom cesty bola výmena skúseností a prezentácie príkladov dobrej praxe.
 

Iveta Zuskinová bola uvedená do siene slávy Žilinskej župy

 Z regiónu

 Pridané: 17.06.2022
 Autor: Rezník

Žilinský samosprávny kraj v sobotu (11. 6. 2022) udelil ocenenia osobnostiam, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii ŽSK.  V kategóriách Cena ŽSK a Pamätná plaketa bolo ocenených 7 osobností.

Pozvánka na pripravovanú exkurziu do území MAS Orava a MAS Biela Orava

 Sieťovanie

 Pridané: 06.06.2022

Boli sme na Barlatóne 2022

 Sieťovanie

 Pridané: 01.06.2022
 Autor: Rezník

Po dvoch virtuálnych ročníkoch Barlatónu sa ten ôsmy uskutočnil už v reálnej podobe. Symbolický benefičný prechod zdravých i zdravotne znevýhodnených, športovcov aj nešportovcov, peších, bežcov a cyklistov mal 624 registrovaných účastníkov. Na podujatí sa ich zúčastnilo 459. 
Podujatie v nás zanechalo krásne pocity. Ľudia sa zabavili, zašportovali si ale hlavne, cielená pomoc tým, ktorí to potrebujú bola doručená a my sa z toho veľmi veľmi tešíme

Barlatón 2022

 Sieťovanie

 Pridané: 23.05.2022
 Autor: Rezník

Podujatie organizuje Komunitná nadácia Liptov za podpory generálnych partnerov Zdravotnej poisťovne Dôvera, Rettenmeier Tatra Timber Liptovský Hrádok a Žilinského samosprávneho kraja pod záštitou predsedníčky Eriky Jurinovej. Partnerom projektu je tento rok aj Miestna akčná skupina Horný Liptov. 
Tento rok sa podujatie uskutoční dňa 28. mája 2022. Prezentácia účastníkov je plánovaná od 9:00 v areáli IKEA Industry Jasna (bývalý Swedwood). 
Štartovné bude venované rodinám s hendikepovanými detičkami. 
Prikladáme aj program tohtoročného Barlatónu: 

Poctivé a tradičné remeslo z dvoch regiónov

 Sieťovanie

 Pridané: 11.05.2022
 Autor: Rezník

Kolegovia z miestnej akčnej skupiny (MAS) Dolný Liptov organizujú v meste Ružomberok prehliadku remeselných výrobkov z Poľska a Slovenska, ktorá sa uskutoční už 13. mája 2022. V rámci prehliadky sa predstavia aj remeselníci, ktorých výrobky boli ocenené značkou Produkt Liptova.


 

Monografiu Liptov – Dom a život v ňom uviedla Iveta Zuskinová

 Z regiónu

 Pridané: 20.04.2022

Etnologička, múzejníčka, spisovateľka a emeritná riaditeľka Liptovského múzea a členka MAS Horný Liptov Iveta Zuskinová slávnostne odprezentovala svoju novú publikáciu s názvom Liptov – Dom a život v ňom. Rozsiahla monografia približuje ľudové staviteľstvo a architektúru v liptovskom regióne.

11 výrobcov získalo certifikát Produkt Liptova

 Z regiónu

Celkovo jedenásť výrobcov z regiónu Liptov získalo historicky prvé certifikáty PRODUKT LIPTOVA. Pýšia sa nimi regionálne produkty, ktoré reprezentujú tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo, a tým dotvárajú zážitok návštevníka Liptova. Ide o výrobcov medovníkov, bylinných čajov, prírodných bylinných mydiel, producenta kravského mlieka, masla a syrov, medov, ale aj tkáčov kobercov, výrobcov krojov či regionálnej špeciality Liptovské droby.

11 výrobcov získalo certifikát Produkt Liptova

 Regionálne produkty

 Pridané: 16.03.2022

Celkovo jedenásť výrobcov z regiónu Liptov získalo historicky prvé certifikáty PRODUKT LIPTOVA. Pýšia sa nimi regionálne produkty, ktoré reprezentujú tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo, a tým dotvárajú zážitok návštevníka Liptova. Ide o výrobcov medovníkov, bylinných čajov, prírodných bylinných mydiel, producenta kravského mlieka, masla a syrov, medov, ale aj tkáčov kobercov, výrobcov krojov či regionálnej špeciality Liptovské droby.

Harmonogram výziev pre rok 2021 - splnený

 Výzvy MAS

 Pridané: 13.12.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlásila v roku 2021 celkom 4 výzvy v celkovej výške 339 tisíc Eur. O príspevok mohli žiadať obce na zlepšenie miestnej infraštruktúry, podnikatelia v cestovnom ruchu a obhospodarovatelia lesov.
Celkovo sme v roku 2021 prijali v rámci PRV 8 projektov v celkovej výške 168.875 Eur. Všetky projekty prešli administratívnou kontrolou na MAS, odborným hodnotením a boli zaslané na PPA. 
Harmonogram výzviev pre rok 2022 bude zverejnený začiatkom roka 2022.

Uviedli do Života produkt Liptova

 Z regiónu

 Pridané: 25.11.2021

(Tlačová správa) Miestne produkty, ktoré reprezentujú tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo a tým dotvárajú zážitok návštevníka Liptova sa od 25. novembra 2021 môžu hlásiť do prvej výzvy na zasielanie žiadostí na získanie značky Produkt Liptova. Zároveň dnešným dňom predstavili logo aj spečatili spoluprácu na rozvoji značky dve miestne akčné skupiny, Klaster Liptov aj Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV, ktorá projekt aj koordinuje.

Exkurzia do územia MAS Rajecká dolina

 Sieťovanie

 Pridané: 10.09.2021

V dňoch 6. 9. až 8. 9. 2021 sme pre členov Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov zorganizovali exkurziu do územia MAS Rajecká dolina za účelom výmeny skúseností a prezentácie príkladov dobrej praxe.

Exkurzia Poľsko - športové areály

 Sieťovanie

 Pridané: 18.08.2021
 Autor: Rezník

V rámci výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe ako vytvoriť a prevádzovať bežecké areály v území sme zorganizovali exkurziu do Poľska, konkrétne do území LGD Spisz-Podhale a LGD Podhalanska. Nakoľko je táto oblasť podobne ako oblasť Liptova blízko Vysokých Tatier navštívili sme tu niekoľko bežeckých areálov. V rámci návštevy Poľska sme navštívili 3 bežecké areály a 1 športové gymnázium so špecializáciou na zimné športy. Jednalo sa o areály v Klikuszowej, Zakopanom (národné športové centrum Zakopane) a biatlonový areál v Kościelisku. 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.