Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Aktuality

Harmonogram výziev pre rok 2021 - splnený

 Výzvy MAS

 Pridané: 13.12.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlásila v roku 2021 celkom 4 výzvy v celkovej výške 339 tisíc Eur. O príspevok mohli žiadať obce na zlepšenie miestnej infraštruktúry, podnikatelia v cestovnom ruchu a obhospodarovatelia lesov.
Celkovo sme v roku 2021 prijali v rámci PRV 8 projektov v celkovej výške 168.875 Eur. Všetky projekty prešli administratívnou kontrolou na MAS, odborným hodnotením a boli zaslané na PPA. 
Harmonogram výzviev pre rok 2022 bude zverejnený začiatkom roka 2022.

Exkurzia do územia MAS Rajecká dolina

 Spolupráca

 Pridané: 10.09.2021

V dňoch 6. 9. až 8. 9. 2021 sme pre členov Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov zorganizovali exkurziu do územia MAS Rajecká dolina za účelom výmeny skúseností a prezentácie príkladov dobrej praxe.

Viac »

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.