Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Členovia MAS

Členovia, zástupcovia verejného sektora - obce:

Členovia - zástupcovia podnikateľského sektora:

Agria Liptovský Ondrej, a.s.
Druska, Juraj
ESOX, s. r. o.
Mrlianová, Jana, Ing.
Na Grunte, s.r.o.
Roľnícke družstvo Hybe
Poľnohospodárske družstvo Važec
Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo
Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo

Členovia - zástupcovia občianskeho sektora:

Badáňová, Janka, Mgr.
Beťko, Pavel, Ing. 
Bubíková, Mária, Ing.
Bystriansky, Stanislav, Ing.
Dobrotková, Michaela, RNDr.
Herichová, Marcela
Hološ, Ladislav, Ing. 
Hrvolová, Viera
Janovčíková, Lenka, Mgr.
Janotka, Dušan, Mgr.
Komunitná nadácia Liptov (KNL)
Kovalčíková, Marika
Mäsiarová, Martina, Mgr.
OZ Hasiči Veterná Poruba
OZ Jánska dolina
Pavlík, Ján, Ing.
Piovarči, Martin
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny
Slosiarová, Soňa, Ing. 
Stromková, Desana, PhDr. 
Súkromná ZUŠ Liptovský Hrádok
Zuskinová, Iveta, PhDr.
Žiaková, Danica 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.