Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Členovia MAS

Členovia, zástupcovia verejného sektora - obce:

Členovia - zástupcovia podnikateľského sektora:

Agria Liptovský Ondrej, a.s.
Druska, Juraj
ESOX, s. r. o.
Mrlianová, Jana, Ing.
Na Grunte, s.r.o.
Poľnohospodárske družstvo Važec
Urbársky spolok vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo
Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo

Členovia - zástupcovia občianskeho sektora:

Badáňová, Janka, Mgr.
Bubíková, Mária, Ing.
Bystriansky, Stanislav, Ing.
Dobrotková, Michaela, RNDr.
Herichová, Marcela
Hrvolová, Viera
Janovčíková, Lenka, Mgr.
Janotka, Dušan, Mgr.
Jurečková, Iveta, Ing.
Karkošiak, Igor, Ing. Arch.
Komunitná nadácia Liptov (KNL)
Kovalčíková, Marika
Mäsiarová, Martina
OZ Hasiči Veterná Poruba
OZ Jánska dolina
Pavlík, Ján, Ing.
Piovarči, Martin
Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny
Súkromná ZUŠ Liptovský Hrádok
Zuskinová, Iveta, PhDr.
Žiaková, Danica 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.