Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Cyklovýlet s MAS Horný Liptov

 Pridané: 03.06.2024

Dňa 31. 5. 2024 sme prečlenov MAS zorganizovali podujatie s názvom cyklovýlet s MAS Horný Liptov.
Cieľom podujatia bolo prejsť si zrealizované cyklotrasy v území a tiež pozrieť zrealizované projekty a príklady dobrej praxe v území.

Boli sme na Barlatóne 2024

 Pridané: 27.05.2024

Dňa 25. 5. 2024 sa uskutočnil už 10. ročník charitatívneho podujatia s názvom Barlatón, ktorý organizuje Komunitná nadácia Liptov. 
 

Vzdelávací seminár - Rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektových žiadostí

 Pridané: 29.11.2023

V mesiaci november Miestna akčná skupina Horný Liptov zorganizovala pre svojich členov vzdelávací seminár zameraný na Rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektových žiadostí pre výzvy vyhlasované MAS.

Bližšie info: https://www.hornyliptov.sk/cinnost-mas/novinka/522/vzdelavaci-seminar-rozsirovanie-vedomosti-a-zrucnosti-pri-priprave-projektovych-ziadosti.html

Komunitná Nadácia Liptov opäť udeľovala Ceny

 Pridané: 18.11.2022

Komunitná nadácia Liptov v stredu 16. novembra 2022 pod záštitou Mesta Liptovský Hrádok už po 10 krát udeľovala Cenu Karola Feňveša, nadaným žiakom umeleckých škôl s talentom.
V rámci Benefičného koncertu Deti Deťom sa okrem Ceny Karola Feňveša udeľovala aj Cena Dr. Ivana Šenšela osobnostiam, ktoré na poli kultúry a osvety v meste Liptovský Hrádok urobili veľa záslužnej, nezištnej a neoceniteľnej práce a tiež Cenu Ladislava Habiňáka študentom stredných škôl z oblasti IT technológie.

Boli sme na VI. Hrádockom športovom dni v rámci dní Mesta Liptovský Hrádok 2022

 Pridané: 12.09.2022
 Autor: Rezník

Po náročnom období spojenom s pandémiou COVID 19 sa uskutočnili už fyzicky dni mesta Liptovský Hrádok 2022. 

Návšteva z MAS SOTDUM v území Horného Liptova

 Pridané: 24.06.2022
 Autor: Rezník

Dňa 23. 6. 2022 naše územie navštívili zástupcovia z MAS SOTDUM, ktorí boli na 2 dňovom poznávacom zájazde v území Liptova.

Poznávacia cesta do území MAS Žilinského Samosprávneho kraja

 Pridané: 20.06.2022
 Autor: Rezník

V dňoch 13. – 15. 6. 2022 sme pre členov Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov zorganizovali poznávaciu cestu do území MAS v rámci Žilinského samosprávneho kraja, konkrétne do území MAS Dolný Liptov, MAS Orava a MAS Biela Orava. Účelom cesty bola výmena skúseností a prezentácie príkladov dobrej praxe.
 

Pozvánka na pripravovanú exkurziu do území MAS Orava a MAS Biela Orava

 Pridané: 06.06.2022

Boli sme na Barlatóne 2022

 Pridané: 01.06.2022
 Autor: Rezník

Po dvoch virtuálnych ročníkoch Barlatónu sa ten ôsmy uskutočnil už v reálnej podobe. Symbolický benefičný prechod zdravých i zdravotne znevýhodnených, športovcov aj nešportovcov, peších, bežcov a cyklistov mal 624 registrovaných účastníkov. Na podujatí sa ich zúčastnilo 459. 
Podujatie v nás zanechalo krásne pocity. Ľudia sa zabavili, zašportovali si ale hlavne, cielená pomoc tým, ktorí to potrebujú bola doručená a my sa z toho veľmi veľmi tešíme

Barlatón 2022

 Pridané: 23.05.2022
 Autor: Rezník

Podujatie organizuje Komunitná nadácia Liptov za podpory generálnych partnerov Zdravotnej poisťovne Dôvera, Rettenmeier Tatra Timber Liptovský Hrádok a Žilinského samosprávneho kraja pod záštitou predsedníčky Eriky Jurinovej. Partnerom projektu je tento rok aj Miestna akčná skupina Horný Liptov. 
Tento rok sa podujatie uskutoční dňa 28. mája 2022. Prezentácia účastníkov je plánovaná od 9:00 v areáli IKEA Industry Jasna (bývalý Swedwood). 
Štartovné bude venované rodinám s hendikepovanými detičkami. 
Prikladáme aj program tohtoročného Barlatónu: 

Poctivé a tradičné remeslo z dvoch regiónov

 Pridané: 11.05.2022
 Autor: Rezník

Kolegovia z miestnej akčnej skupiny (MAS) Dolný Liptov organizujú v meste Ružomberok prehliadku remeselných výrobkov z Poľska a Slovenska, ktorá sa uskutoční už 13. mája 2022. V rámci prehliadky sa predstavia aj remeselníci, ktorých výrobky boli ocenené značkou Produkt Liptova.


 

Exkurzia do územia MAS Rajecká dolina

 Pridané: 10.09.2021

V dňoch 6. 9. až 8. 9. 2021 sme pre členov Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov zorganizovali exkurziu do územia MAS Rajecká dolina za účelom výmeny skúseností a prezentácie príkladov dobrej praxe.

Exkurzia Poľsko - športové areály

 Pridané: 18.08.2021
 Autor: Rezník

V rámci výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe ako vytvoriť a prevádzovať bežecké areály v území sme zorganizovali exkurziu do Poľska, konkrétne do území LGD Spisz-Podhale a LGD Podhalanska. Nakoľko je táto oblasť podobne ako oblasť Liptova blízko Vysokých Tatier navštívili sme tu niekoľko bežeckých areálov. V rámci návštevy Poľska sme navštívili 3 bežecké areály a 1 športové gymnázium so špecializáciou na zimné športy. Jednalo sa o areály v Klikuszowej, Zakopanom (národné športové centrum Zakopane) a biatlonový areál v Kościelisku. 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.