Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Podopatrenie 8.5

Výzva MAS_097/8.5/4

 Pridané: 30.05.2024

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/8.5/4 pre opatrenie 8, podopatrenie 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj).
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 30. mája 2024
Dátum uzatvorenia výzvy: 30. júna 2024 

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
 
Výzva na predkladanie ŽoNPF
Prílohy ku výzve 

Výzva MAS_097/8.5/3.1

 Pridané: 06.12.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/8.5/3.1 pre opatrenie 8, podopatrenie 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj).
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 6. decembra 2023
Dátum uzatvorenia výzvy: 6. februára 2024 

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
 
Výzva na predkladanie ŽoNPF
Prílohy ku výzve 

Výzva MAS_097/8.5/3

 Pridané: 19.07.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/8.5/3 pre opatrenie 8, podopatrenie 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj).
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 19. júla 2023
Dátum uzatvorenia výzvy: 18. septembra 2023 

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
 
Výzva na predkladanie ŽoNPF
Prílohy ku výzve 

Informácia o zmene prílohy 13B

 Pridané: 10.05.2021

PPA na svojom webovom sídle 6. 5. 2021 zverejnila technickú úpravu príloh 13B,platnú pre rok 2021. 
Formuláre si môžete stiahnuť tu   

Informácia o zmene prílohy Schéma DM-4-2018

 Pridané: 31.12.2020

Upozorňuje žiadateľov na zmenu prílohy s názvom Schéma DM-4-2018. 

Aktuálne znenie Schémy DM-4-2018 si môžete stiahnuť tu

Aktuálne znenie Výzvy MAS_097/8.5/2.1 so zapracovanou zmenou prílohy - tu

Ostatné prílohy k výzvam ostávajú nezmenené.

Výzva MAS_097/8.5/2.1

 Pridané: 31.12.2020

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/8.5/2.1 pre opatrenie 8, podopatrenie 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 31. decembra 2020
Dátum uzatvorenia bol aktualizovaný do26. mája 2021 

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
Výzva na predkladanie ŽoNPF
Prílohy ku výzve 
Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu

Výzva MAS_097/8.5/1

 Pridané: 02.03.2020

Aktualizácia súvisí s mimoriadnou situáciou spôsosbenou pandémiou COVID-19
link: 

pre opatrenie 8, podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a enviromentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Dátum vyhlásenia:  2. marca 2020
Dátum uzavretia:  5. júna 2020
Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
Informácie ku výzve Vám poskytneme osobne, telefonicky alebo emailom.

Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:
výzva č. MAS_097/8.5/1
prílohy ku výzve 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.