Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Miestna akčná skupina Horný Liptov


Pôsobíme na území 25 obcí horného Liptova

Podporujeme spoluprácu a projekty pre rozvoj regiónu

Naša práca je postavená na princípoch LEADER

 
Záleží nám na rozvoji Horného Liptova
 

 Z regiónu

Srdce na dlani 2022

 Pridané: 16.12.2022

Srdce na dlani je oceňovanie výnimočnej dobrovoľníckej práce, ktoré v Žilinskom kraji udeľuje Žilinské dobrovoľnícke centrum. Takouto formou ocenenia chcú organizátori vyjadriť úctu a poďakovanie ľuďom, ktorí prispievajú k lepšej spoločnosti a nezištne pomáhajú vo svojom okolí.
Srdce na dlani 2022 sa uskutočnilo dňa 13.12. 2022 v Malej sále Mestského divadla Žilina.
 

Detské ihrisko v Smrečanoch

 Pridané: 30.11.2022

Revitalizácia parku pred kultúrnym domom a obecným úradom v Liptovskom Petre

 Pridané: 30.11.2022

Rekonštrukcia chodníkov v Malužinej

 Pridané: 30.11.2022

Obnova Kultúrneho domu v Uhorskej Vsi

 Pridané: 30.11.2022

Rekonštrukcia chodníka a spevnené plochy okolo pomníka v Uhorskej Vsi

 Pridané: 30.11.2022

Stavebné úpravy domu smútku vo Vavrišove

 Pridané: 30.11.2022

Rekonštrukcia chodníka v Kráľovej Lehote

 Pridané: 30.11.2022

Mostíky ponad potok vo Vavrišove

 Pridané: 30.11.2022

Zveľadenie športového areálu v Konskej

 Pridané: 30.11.2022

Modernizácia vedľajšej cesty v Jamníku

 Pridané: 30.11.2022

 

Oprava chodníka na ulici ČSA V Liptovskom Hrádku

 Pridané: 30.11.2022

Zrealizovaný projekt multifunkčného ihriska v obci Beňadiková

 Pridané: 30.11.2022

 

Máme hotové prvé reportáže zrealizovaných projektov

 Pridané: 29.11.2022

V rámci výziev vyhlasovaných cez OP PRV bolo zrealizovaných niekoľko projektov našich žiadateľov a radi by sme Vám ich priblížili prostredníctvom krátkych reportáží, ktoré budú odvisielané v TV Liptovský Hrádok a taktiež budú zverejnené na Youtube. 

Zrealizovaný projekt obce Liptovská Porúbka: 

Komunitná Nadácia Liptov opäť udeľovala Ceny

 Pridané: 18.11.2022

Komunitná nadácia Liptov v stredu 16. novembra 2022 pod záštitou Mesta Liptovský Hrádok už po 10 krát udeľovala Cenu Karola Feňveša, nadaným žiakom umeleckých škôl s talentom.
V rámci Benefičného koncertu Deti Deťom sa okrem Ceny Karola Feňveša udeľovala aj Cena Dr. Ivana Šenšela osobnostiam, ktoré na poli kultúry a osvety v meste Liptovský Hrádok urobili veľa záslužnej, nezištnej a neoceniteľnej práce a tiež Cenu Ladislava Habiňáka študentom stredných škôl z oblasti IT technológie.

Premiéra predstavenia ČAKANIE…NA?…KEĎ?!

 Pridané: 14.11.2022

Dňa 12. 11. 2022 sa konala premiéra predstavenia s názvom ČAKANIE…NA?…KEĎ?! 
DVANÁSŤ UDALOSTÍ V ČAKÁRNI (s prológom a neuskutočneným epilógom) voľne podľa Beckettových absurdných drám. Predstavenie sa uskutočnilo v kinosále v kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku. 

Bližšia špecifikácia predstvenia tu: http://www.ldtlh.sk/repertoar/cakanie-na-ked/?fbclid=IwAR0LnvhQ-D73VdjJFulXbOxW4X2_Ek8pkPZoBxVKrgRKY5kMAUDOt5AmafU
 

Iveta Zuskinová bola uvedená do siene slávy Žilinskej župy

 Pridané: 17.06.2022
 Autor: Rezník

Žilinský samosprávny kraj v sobotu (11. 6. 2022) udelil ocenenia osobnostiam, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii ŽSK.  V kategóriách Cena ŽSK a Pamätná plaketa bolo ocenených 7 osobností.

Barlatón 2022

 Pridané: 23.05.2022
 Autor: Rezník

Podujatie organizuje Komunitná nadácia Liptov za podpory generálnych partnerov Zdravotnej poisťovne Dôvera, Rettenmeier Tatra Timber Liptovský Hrádok a Žilinského samosprávneho kraja pod záštitou predsedníčky Eriky Jurinovej. Partnerom projektu je tento rok aj Miestna akčná skupina Horný Liptov. 
Tento rok sa podujatie uskutoční dňa 28. mája 2022. Prezentácia účastníkov je plánovaná od 9:00 v areáli IKEA Industry Jasna (bývalý Swedwood). 
Štartovné bude venované rodinám s hendikepovanými detičkami. 
Prikladáme aj program tohtoročného Barlatónu: 

Poctivé a tradičné remeslo z dvoch regiónov

 Pridané: 11.05.2022
 Autor: Rezník

Kolegovia z miestnej akčnej skupiny (MAS) Dolný Liptov organizujú v meste Ružomberok prehliadku remeselných výrobkov z Poľska a Slovenska, ktorá sa uskutoční už 13. mája 2022. V rámci prehliadky sa predstavia aj remeselníci, ktorých výrobky boli ocenené značkou Produkt Liptova.


 

Monografiu Liptov – Dom a život v ňom uviedla Iveta Zuskinová

 Pridané: 20.04.2022

Etnologička, múzejníčka, spisovateľka a emeritná riaditeľka Liptovského múzea a členka MAS Horný Liptov Iveta Zuskinová slávnostne odprezentovala svoju novú publikáciu s názvom Liptov – Dom a život v ňom. Rozsiahla monografia približuje ľudové staviteľstvo a architektúru v liptovskom regióne.

Uviedli do Života produkt Liptova

 Pridané: 25.11.2021

(Tlačová správa) Miestne produkty, ktoré reprezentujú tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo a tým dotvárajú zážitok návštevníka Liptova sa od 25. novembra 2021 môžu hlásiť do prvej výzvy na zasielanie žiadostí na získanie značky Produkt Liptova. Zároveň dnešným dňom predstavili logo aj spečatili spoluprácu na rozvoji značky dve miestne akčné skupiny, Klaster Liptov aj Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV, ktorá projekt aj koordinuje.


Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.