Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Spolupráca

Informácia

 Pridané: 23.12.2022

Dovoľte aby sme Vás informovali, že kancelária MAS Horný Liptov bude od 27. 12. 2022 - 30. 12. 2022 z dôvodu čerpania dovoleniek zatvorená. 

Tešíme sa na stretnutia s spoluprácu v Novom roku 2023!

pracovníci kancelárie MAS Horný Liptov 

Informačné stretnutie starostov obcí MAS Horný Liptov

 Pridané: 12.12.2022
 Autor: Rezník

Dňa 8. 12. 2022 sme zorganizovali informačné stretnutie pre starostov obcí z územia MAS. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli Liptovský dvor v Liptovskom Jáne. Na stretnutí sme privítali novozvolených starostov a rovnako poďakovali a rozlúčili sa s odchádzajúcimi starostami. Noví starostovia boli oboznámení s činnosťou MAS v území. Následne boli všetci prítomní oboznámení s pripravovanými výzvami, ktoré budú vyhlasované podľa aktualizovaných podmienok začiatkom roka 2023.


 
  
  
  

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.