Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Podopatrenie 6.4

Výzva MAS_097/6.4/3

 Pridané: 15.03.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/6.4/3 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4. Podpora na ivestície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. marca 2021
Dátum uzatvorenia výzvy: 30. apríla 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohy ku výzve
Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu 

Informácia o zmene prílohy Schéma DM-4-2018

 Pridané: 31.12.2020

Upozorňuje žiadateľov na zmenu prílohy aktuálnych výziev s názvom Schéma DM-4-2018. 

Aktuálne znenie Schémy DM-4-2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktuálne znenie Výzvy MAS_097/6.4/2 so zapracovu zmenou prílohy - tu

Ostatné prílohy k výzvam ostávajú nezmenené.

Výzva MAS_097/6.4/2

 Pridané: 30.11.2020

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/6.4/2 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4. Podpora na ivestície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. novembra 2020
Dátum uzatvorenia: 26. februára 2021

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohy ku výzve
Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu

Informácia o zmene prílohy 13B

 Pridané: 25.02.2020

Upozornenie pre žiadateľov v rámci výzvy č. MAS_097/6.4/1Dňa 25. 2. 2020 PPA na svojom webovom sídle zverejnila technickú úpravu formulárov  - Priloha č. 13 b platná pre rok 2020. https://www.apa.sk/index.php?navID=797&fbclid=IwAR30fEAndD-PaJpG4eeHmxMmqOvTSajVmAy8Fwjrt_4vPldnkfw7tis6LR8

aktualizovaná Príloha č. 13b

Výzva MAS_097/6.4/1

 Pridané: 23.12.2019

Usmernenie súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19
link: 

https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-miestne-akcne-skupiny-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9840

Výzva pre opatrenie 6, podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)  
 
Dátum vyhlásenia:  23. 12. 2019
Dátum uzavretia:  30. 04. 2020
Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
Informácie ku výzve Vám poskytneme osobne, telefonicky alebo emailom.
 
Výzva s prílohami je priložená vo formáte ZIP na stiahnutie:
Výzva MAS
Prílohy k výzve 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.