Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

SPRO do roku 2030

Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2030 (SPRO do roku 2030). 

SPRO do roku 2030 - Celý dokument
SPRO do roku 2030 - Prílohy

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.