Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Regionálne produkty

11 výrobcov získalo certifikát Produkt Liptova

 Pridané: 16.03.2022

Celkovo jedenásť výrobcov z regiónu Liptov získalo historicky prvé certifikáty PRODUKT LIPTOVA. Pýšia sa nimi regionálne produkty, ktoré reprezentujú tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo, a tým dotvárajú zážitok návštevníka Liptova. Ide o výrobcov medovníkov, bylinných čajov, prírodných bylinných mydiel, producenta kravského mlieka, masla a syrov, medov, ale aj tkáčov kobercov, výrobcov krojov či regionálnej špeciality Liptovské droby. 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.