Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Čo je MAS

Zakladajúci členovia občianskeho združenia Miestna akčná skupina Horný Liptov sa združili s cieľom systematicky spolupracovať na rozvoji regiónu Horný Liptov tak, aby: 
  • jeho výnimočné hodnoty ostali zachované a
  • zároveň prinášali trvalý úžitok miestnym obyvateľom smerom k zlepšeniu kvality ich života.
Združenie bolo založené a vyvíja svoju činnosť v súlade s princípmi LEADER

Cieľom prístupu LEADER je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce a na báze partnerstva prekonávali problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia.

Miestna akčná skupina Horný Liptov
Právna forma:
občianske združenie

Predseda MAS: Martin Piovarči (2008-2018)
                           PhDr. Iveta Zuskinová (2018)
                           Marcela Herichová (2019-súčasnosť)
Registrácia združenia Ministerstvom vnútra: 13. marec 2008

1. Rozhodnutie o udelení Štatútu Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov: 3. august 2009
2. Rozhodnutie o udelení Štatútu Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov: apríl 2018

IČO:               420 63507
DIČ:               202 260 3748
 
Počet obcí v pôsobnosti MAS
25
Aktuálny počet členov MAS (k 30.11.2021) 
57
Rozloha územia
800,77 km2
Počet obyvateľov
27 000
Hustota obyvateľstva
34 obyvateľov/km2
 


 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.