Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Stratégia 2007 - 2013


Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.