Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Podopatrenie 7.2

MAS_097/7.2/6

 Pridané: 31.01.2024

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/7.2/6 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2. Podpora na ivestície do vytvárania, zlepľovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. januára 2024
Dátum uzatvorenia výzvy: 29. marca 2024

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohy ku výzve

MAS_097/7.2/5

 Pridané: 19.07.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/7.2/5 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2. Podpora na ivestície do vytvárania, zlepľovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmnerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 19. júla 2023
Dátum uzatvorenia výzvy: 18. septembra 2023

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohy ku výzve

MAS_097/7.2/4

 Pridané: 22.03.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/7.2/4 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2. Podpora na ivestície do vytvárania, zlepľovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmnerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. marca 2021
Dátum uzatvorenia výzvy: 7. mája 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohy ku výzve
Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu

MAS_097/7.2/3

 Pridané: 07.06.2019

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/7.2/3 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2. Podpora na ivestície do vytvárania, zlepľovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmnerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 7. 6. 2019
Dátum uzatvorenia výzvy: 24. 9. 2019

Výzva s prílohami 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.