Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Fotogaléria

Oceňovanie výrobcov z Liptova

Oceňovanie výrobcov z územia Liptova, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 3. 2022 v rezorte Marina Liptov. 
Ocenených bolo 11 výrobcov, ktorí získali certifikát značky Produkt Liptova.

 Pridané: 16.03.2022

Exkurzia bežecké areály - Poľsko

Cesta do Poľska, ktorá sa uskutočnila dňa 18. 8. 2021 do území LGD Spisz-Podhale a LGD Podhalanska. Účelom cesty bola výmena skúseností a príkladov dobrej praxe ako vybudovať a následne prevádzkovať bežecké areály. Navštívili sme niekoľko areálov, ktoré sa v tomto území nachádzajú.

 Pridané: 20.08.2021

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.