Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Členská schôdza 2023

 Pridané: 03.04.2023
 Autor: Rezník

Do orgánov MAS boli zvolení: 

Revízna komisia v zložení: 

- Ing. Ivica Multáňová
- PhDr. Desana Stromková
- Mgr. Jana Gazdičová

Rada MAS v zložení:

Verejný sektor:
- Mesto Liptovský Hrádok (zastupuje Ing. Gabriela Vretenárová)
- Obec Liptovský Peter (Ing. Anna. Papajová)
- Obec Jamník (Ing. Alena Vlčková)

Podnikateľský sektor: 
- Ing. Jana Mrlianová (SZČO)
- Urbár Nižná Boca (zastupuje Ing. arch. Igor Karkošiak)

Občiansky sektor: 
- Ing. Pavel Beťko
- Marcela Herichová 
- Komunitná nadácia Liptov (zastupuje Ing. Miroslav Trepáč)
- Martin Piovarči

Rada MAS si následne na svojom prvom zasadnutí zvolila predsedu a podpredsedu
Predseda: Marcela Herichová
Podpredseda: Martin Piovarči

a následne vymenovala Monitorovací výbor v zložení: 

- Juraj Druska, FO
- Danica Žiaková, FO
- Mgr. Silvia Skusilová (obec Nižná Boca)

Členskou schôdou boli prijaté:
Uznesenie č. 1/2023
Schválená výročná správa za rok 2022
Schválený rozpočet na rok 2023 časť príjmy 
Schválený rozpočet na rok 2023 časť výdavky


Schválené dokumenty si môžete pozrieť tu: https://www.hornyliptov.sk/zakladne-dokumenty/novinka/490/informacie-pre-clenov-mas.html 

Prikladáme niekoľko fotografií zo stretnutia: 

    
 návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.