Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Špecifický cieľ 5.1.1

Výzva pre aktivitu A1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-511-001

 Pridané: 24.05.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-511-001, na hlavnú aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií.   
 
Dátum vyhlásenia: 24. 5. 2021
 
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 20. 8. 2021 

Ďalšie dátumy uzavretia hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 20. 10. 2021
3. kolo: 20. 12. 2021
4. kolo: 20. 02. 2022
(aktualizované k 15. 12. 2021)
 
Upozorňujeme žiadateľov, že 3. 8. 2021 došlo k formálnej úprave príloh č. 06 a 07 k ŽoPr.
Upravené prílohy sú k dispozícíí na stiahnutie spolu s výzvou. 

Viac »

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.