Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Harmonogram výziev

Harmonogram výziev 2021

Aktuálny harmonogram výziev, časť IROP si môžete pozrieť tu.


Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.