Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Harmonogram výziev

Harmonogram výziev

 Pridané: 08.02.2021

Harmonogram výziev pre implementáciu stratégie CLLD, časť IROP je zverejnený  tu. 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.