Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Výzvy MAS

Harmonogram výziev pre rok 2021 - splnený

 Pridané: 13.12.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlásila v roku 2021 celkom 4 výzvy v celkovej výške 339 tisíc Eur. O príspevok mohli žiadať obce na zlepšenie miestnej infraštruktúry, podnikatelia v cestovnom ruchu a obhospodarovatelia lesov.
Celkovo sme v roku 2021 prijali v rámci PRV 8 projektov v celkovej výške 168.875 Eur. Všetky projekty prešli administratívnou kontrolou na MAS, odborným hodnotením a boli zaslané na PPA. 
Harmonogram výzviev pre rok 2022 bude zverejnený začiatkom roka 2022. 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.