Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Podopatrenie 8.6

Výzva MAS_097/8.6/4

 Pridané: 30.05.2024

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/8.6/4 pre opatrenie 8, podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. mája 2024
Dátum uzatvorenia výzvy: 30. júna 2024 

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohu ku výzve

Výzva MAS_097/8.6/3

 Pridané: 29.12.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/8.6/3 pre opatrenie 8, podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 29. decembra 2023
Dátum uzatvorenia výzvy: 29. februára 2024

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohu ku výzve

Informácia o zmene prílohy 13B

 Pridané: 10.05.2021

PPA na svojom webovom sídle 6. 5. 2021 zverejnila technickú úpravu príloh 13B,
platnú pre rok 2021. 
Formuláre si môžete stiahnuť tu

Výzva MAS_097/8.6/2

 Pridané: 29.03.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/8.6/2 pre opatrenie 8, podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 29. marca 2021
Dátum uzatvorenia výzvy: 9. júna 2021

Výzva na predkladanie ŽoNFP
Prílohu ku výzve
Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_097/8.6/1

 Pridané: 11.09.2020

MAS Horný Liptov oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_097/8.6/1

Dôvodom pre Aktualizáciu výzvy je aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny  rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.3, účinná od 11. 9. 2020.

Aktualizované prílohy na stiahnutie nájdete tu: 
Prílohy
Usmernenie PPA - COVID -19

Výzva MAS_097/8.6/1

 Pridané: 22.07.2020

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu č.: MAS_097/8.6/1 pre opatrenie 8, podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesných technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. júla 2020
Dátum uzatvorenia: 15. októbra 2020

Žiadosti o NFP je možné predkladať v uvedenom termíne v kancelárii MAS Horný Liptov.
Informácie ku výzve Vám poskytneme osobne, telefonicky alebo emailom.
 
Úplné znenie Výzvy na predkladanie ŽoNFP
Prílohy k výzve 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.