Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Projekty MAS

MAS Horný Liptov získala podporu na oživnenie stratégie CLLD

Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD - je opoatrenie pre podporu MAS v súvislosti s propagovaním a informovaním o území MAS, o výsledkoch stratégie ako aj na podporu aktivít spojených s budovaním zručností a schopností MAS vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD. 
MAS Horný Litpov získala podporu takýchto aktivít vo výške 46.208€.  

Viac »

Finančná podpora na prevádzkové náklady MAS

 Pridané: 21.08.2019
 Autor: MAS Horný Liptov

MAS Horný Liptov získala finančnú podporu na prevádzkové náklady náklady, čim bude zabezpečený efektívny chod kancelárie MAS Horný Litpov a naplnia sa podmienky pre implementáciu stratégie CLLD.

Viac »

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.