Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Výzvy na OH - PRV

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 3/2024 - otvorená

 Pridané: 14.02.2024

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
6.4. - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 14. 02. 2024
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 26. 02. 2024
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 27. 02. 2024

Prílohy:
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 2/2024 - otvorená

 Pridané: 14.02.2024

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 8.6. – Podpora na investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 06. 02. 2024
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 26. 02. 2024
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 27. 02. 2024
 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2024 - otvorená

 Pridané: 14.02.2024

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Kategória A

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 06. 02. 2024
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 26. 02. 2024
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 27. 02. 2024

Prílohy:
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 4/2023 - uzatvorená

 Pridané: 18.09.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj) 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 18. 09. 2023
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 22. 09. 2023
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 25. 09. 2023

Prílohy:
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 3/2023 - uzatvorená

 Pridané: 18.09.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie
7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy na OH: 18. 09. 2023
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 22. 09. 2023
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 25. 09. 2023

Prílohy: 
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2023 - uzatvorená

 Pridané: 23.08.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie
7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy na OH: 23. 08. 2023
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 08. 09. 2023
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 18. 09. 2023

Prílohy: 
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve
 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 2/2023 - uzatvorená

 Pridané: 23.08.2023

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj) 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 23. 08. 2023
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 08. 09. 2023
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 18. 09. 2023

Prílohy:
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve 

 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 2/2021 - ukončená

 Pridané: 26.04.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 26. 4. 2021
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 3. 5. 2021
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 7. 5. 2021

Prílohy: 
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve
Usmernenie PPA - COVID-19

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2021 - ukončená

 Pridané: 17.02.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
6.4 - Podpora na investície do vytvárania  a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 17. 2. 2021
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 22. 2. 2021
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 26. 2. 2021

Prílohy: 
Výzva na odborného hodnotiteľa
Príloha č. 1 k výzve
Usmernenie PPA - COVID-19

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 6/2020 - ukončená

 Pridané: 02.10.2020

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 
4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Kategória A

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 2. 10. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 5. 10. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 9. 10. 2020
 
Príloha č. 1 k výzve
Usmernenie PPA - COVID -19

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 4/2020 - ukončená

 Pridané: 17.09.2020

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie
4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, Kategória A

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 17. 9. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30. 9. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 9. 10. 2020   
 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 5/2020 - ukončená

 Pridané: 17.09.2020

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov (OH) pre podopatrenie 8.6. – Podpora na investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 17. 9. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30. 9. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 9. 10. 2020
 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 3/2020 - ukončená

 Pridané: 19.05.2020

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 8.5. Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov (mimo Bratislavský kraj)

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 19. 5. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 26. 5. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:   27. 5. 2020
 
Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch, ktoré sú na stiahnutie tu:

Výzva na OH č. 3/2020

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 2/2020 - ukončená

 Pridané: 14.04.2020

Aktualizácia súvisí s mimoriadnou situáciou spôsosbenou pandémiou COVID-19
link: 
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-miestne-akcne-skupiny-v-suvislosti-s-mimoriadnou-situaciou-sposobenou-pandemiou-covid-19/9840
 

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 14. 4. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 20. 4. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 22. 4. 2020
Viac informácií o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch, ktoré si môžete stiahnuť tu:
 

Výzva č. 2/2020
Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH 


 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2020 - ukončená

 Pridané: 13.01.2020

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 13. 1. 2020
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 20. 1. 2020
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:   21. 1. 2020
 
Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch, ktoré sú na stiahnutie tu:

Výzva č. 1/2020 na výber OH (pdf)
Výzva č. 1/2020 na výber OH (docx.)

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 2/2019 - ukončená

 Pridané: 10.12.2019

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH:     10. 12. 2019
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 31. 12. 2019
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do:   11. 1 . 2020
 
Viac o podmienkach výzvy sa dozviete v priložených dokumentoch na stiahnutie tu:

Výzva č. 02/2019 na výber OH (pdf)

Výzva č. 02/2019 na výber OH (docx)

 

Výzva na odborných hodnotiteľov č. 1/2019 - ukončená

 Pridané: 18.06.2019

MAS Horný Liptov vyhlasuje výzvu č. 01/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 18. 06. 2019
Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 10. 07. 2019
Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 31.07. 2019
Výzva č. 01/2019 na výber OH (pdf)
Výzva č. 01/2019 na výber OH (docx) 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.