Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Špecifický cieľ 5.1.2

Výzva pre aktivitu C2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-007

 Pridané: 28.07.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-007, na hlavnú aktivitu C2 Terénne a ambulantné služby


Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 27. 09. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 29. 11. 2021
3. kolo: 30. 12. 2021
4. kolo: 30. 01. 2022
(aktualizované k 15. 12. 2021)

Viac »

Výzva pre aktivitu C1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-006

 Pridané: 28.07.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-006, na hlavnú aktivitu C1 Komunitné sociálne služby
 
Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 27. 09. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 29. 11. 2021
3. kolo: 30. 12. 2021
4. kolo: 30. 01. 2022
(aktualizované k 15. 12. 2021)

Viac »

Výzva pre aktivitu E1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-005

 Pridané: 20.07.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-005, na hlavnú aktivitu E1 Trhové priestory
 
Dátum vyhlásenia: 20. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 10. 09. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 10. 11. 2021
3. kolo: 30. 12. 2021
4. kolo: 30. 01. 2022
(aktualizované k 15. 12. 2021)

Viac »

Výzva pre aktivitu B2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-004

 Pridané: 20.07.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-004, na hlavnú aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. 
 
Dátum vyhlásenia: 20. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 18. 10. 2021

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 31. 12. 2021
3. kolo: 30. 01. 2022
(aktualizované k 15. 12. 2021)

Viac »

Výzva pre aktivitu D2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-003

 Pridané: 07.06.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-003, na hlavnú aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.  
 
Dátum vyhlásenia: 7. 6. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30. 8. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 30. 11. 2021
3. kolo: 30. 12. 2021
4. kolo: 30. 01. 2022
(aktualizované k 15. 12. 2021)

Viac »

Výzva pre aktivitu D1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-002

 Pridané: 07.06.2021

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-002, na hlavnú aktivitu D1 Učebne základných škôl
 
Dátum vyhlásenia: 7. 6. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30. 8. 2021

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 29. 10. 2021
3. kolo: 30. 11. 2021
4. kolo 30. 12. 2021 
(aktualizované 15. 12. 2021)


 

Viac »

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.