Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Špecifický cieľ 5.1.2

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-005

Aktivita: E1 Trhové priestory

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-005

Upozornenie pre žiadateľov:

  • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 0,00 €
  • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 41 000,00 €
  • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 7. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení): 42 977,08 €
  • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu už schválených príspevkov) bude zverejnená po ukončení schvaľovania ŽoPr.
 

 Pridané: 04.05.2022

Informácia o uzavretí výzvy IROP-CLLD-AKT7-512-002

Miestna akčná skupina Horný Liptov oznamuje žiadateľom, že ku dňu 02. 05. 2022 uzavrela výzvu IROP-CLLD-AKT7-512-002 pre aktivitu D1 Učebne základných škôl z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.
 

 Pridané: 03.05.2022

Informácia o disponibilnom zostatku na Výzve IROP-CLLD-AKT7-512-002

Aktivita: D1 Učebne základných škôl

Kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-002

Upozornenie pre žiadateľov:
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 0,00 €

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 26 000,00 €

Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr: 25 930,21 €

Zostatok disponibilných prostriedkov: 69,79 € 

 

 Pridané: 14.04.2022

Výzva pre aktivitu C2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-007

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-007, na hlavnú aktivitu C2 Terénne a ambulantné služby


Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 27. 09. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 29. 11. 2021
3. kolo: 30. 12. 2021
4. kolo: 30. 01. 2022
5. kolo: 28. 02. 2022
6. kolo: 30. 03. 2022
7. kolo: 02. 05. 2022
8. kolo: 30. 05. 2022
9. kolo: 30. 06. 2022
 

 Pridané: 28.07.2021

Výzva pre aktivitu C1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-006

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-006, na hlavnú aktivitu C1 Komunitné sociálne služby
 
Dátum vyhlásenia: 28. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 27. 09. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 29. 11. 2021
3. kolo: 30. 12. 2021
4. kolo: 30. 01. 2022
5. kolo: 28. 02. 2022
6. kolo: 30. 03. 2022
7. kolo: 02. 05. 2022
​8. kolo: 30. 05. 2022
9. kolo: 30. 06. 2022
 

 Pridané: 28.07.2021

Výzva pre aktivitu E1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-005

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-005, na hlavnú aktivitu E1 Trhové priestory
 
Dátum vyhlásenia: 20. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 10. 09. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 10. 11. 2021
3. kolo: 30. 12. 2021
4. kolo: 30. 01. 2022
5. kolo: 28. 02. 2022
6. kolo: 30. 03. 2022
7. kolo: 02. 05. 2022
8. kolo: 30. 05. 2022
9. kolo: 30. 06. 2022
 

 Pridané: 20.07.2021

Výzva pre aktivitu B2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-004

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-004, na hlavnú aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. 
 
Dátum vyhlásenia: 20. 7. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 18. 10. 2021

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 31. 12. 2021
3. kolo: 30. 01. 2022
4. kolo: 28. 02. 2022
5. kolo: 30. 03. 2022
6. kolo: 02. 05. 2022
​7. kolo: 30. 05. 2022
8. kolo: 30. 06. 2022

 

 Pridané: 20.07.2021

Výzva pre aktivitu D2, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-003

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-003, na hlavnú aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.  
 
Dátum vyhlásenia: 7. 6. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30. 8. 2021 

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 30. 11. 2021
3. kolo: 30. 12. 2021
4. kolo: 30. 01. 2022
5. kolo: 28. 02. 2022
6. kolo: 30. 03. 2022
7. kolo: 02. 05. 2022
​8. kolo: 30. 05. 2022
9. kolo: 30. 06. 2022
 

 Pridané: 07.06.2021

Výzva pre aktivitu D1, kód výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-002

Miestna akčná skupina Horný Liptov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-AKT7-512-002, na hlavnú aktivitu D1 Učebne základných škôl
 
Dátum vyhlásenia: 7. 6. 2021
Dátum uzavretia 1. kola výzvy: 30. 8. 2021

Ďalšie termíny uzávierky hodnotiacich kôl sú: 
2. kolo: 29. 10. 2021
3. kolo: 30. 11. 2021
4. kolo 30. 12. 2021 
5. kolo: 28. 02. 2022
6. kolo: 30. 03. 2022
7. kolo: 02. 05. 2022

Výzva je uzavretá z dôvodu dočerpania finančnej alokácie. 
 

 Pridané: 07.06.2021

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.