Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Finančná podpora na prevádzkové náklady MAS Horný Liptov II.

 Pridané: 28.08.2020
 Autor: MAS Horný Liptovnávrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.