Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Odborná exkurzia "o realizácií dažďových záhrad a vodozádržných opatreniach v krajine v rámci sieťovania MAS a členov MAS/ŽSK

Dňa 21. 5. 2024 sme zorganizovali odbornú exkurziu na tému zadržiavania vody v krajine. Témou nás previedol pán Krakovský zo spoločnosti ECOPLANET - SLOVAKIA s. r. o., ktorý nám najprv urobil prednášku o dažďových záhradách a vodozádržných opatreniach v krajine a následne sme sa boli pozrieť na už zrealizované projekty v území. Stretnutia sa zúčastnili členovia MAS Horný Liptov, MAS Dolný Liptov a MAS Rajecká dolina.návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.