Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Zmluva

Číslo: IROP-Z-302051AFV1-511-51
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP
Suma: 209 763,58

Dodávateľ:
Meno (názov): Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Adresa: Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava
IČO: 00156621

Dátum zverejnenia: 28.08.2020
Dátum uzavretia: 24.08.2020

Príloha: Zmluva%20o%20poskytnut%C3%AD%20NFP%20%C4%8D%C3%ADslo_%20IROP-Z-302051AFV1-511-51%20-%20text.pdf


návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.