Workshop Koncept inteligentního města – Smart City v Tŕinci
Pridané: 09.03.2018
Koncept inteligentního města – Smart City je názov workshopu, ktorý realizuje Regionálna rozvojová rada so sídlom v Třinci, v rámci projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“
 
Nosnou témou workshopu je výmena skúseností s konceptom inteligentného mesta (Smart city) a prezentácia úspešných projektov z ČR i zo sveta, ktoré už fungujú môžu byť inšpiráciou pre obce zapojené do projektu. Cieľom konceptu inteligentného mesta je vďaka zavádzaniu ICT a tzv. inteligentných riešení zlepšiť kvalitu života obyvateľov a pritom znižovať úroveň znečisťovania životného prostredia. 
 
 
Viac »

MAS Horný Liptov realizuje projekt v rámci INTERREG V-A SK-CZ "Sieť inteligentných samospráv prihraničia"
Pridané: 01.02.2018
   
Miestna akčná skupina Horný Liptov je partnerom projektu s názvom „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (NFP304030C555), spolufinancovaného z EFRR v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ 14-20, prioritná os 3 Rozvoj miestnych iniciatív, špecifický cieľ Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov, ktorého realizácia začala 01. 02. 2018. 
Viac »

Podpora pre rodiny z Komunitnej nadácie Liptov
Pridané: 20.12.2017
Komunitná nadácia Liptov pripravila pre 20 rodín z Liptova štedrú pomoc v podobe darčekových balíčkov. Aj touto nefinančnou formou pomáhajú pracovníci a dobrovoľníci z KNL urobiť krajšie a príjemnejšie Vianoce tým, ktorí to práve teraz potrebujú. Za túto aktivitu a inicatívu im patrí naše poďakovanie!

    Viac »

Stretnutie členov MAS na včelnici
Pridané: 26.09.2016
V jeseni už tradične MAS Horný Liptov organizuje neformálne, športovo-informačné stretnutie svojich členov. Tohtoročné sa uskutočnilo na Včelnici Martina Piovarčiho na Červenom Kúte. Počas stretnutia odznela prednáška o chove včiel a uskutočnila sa exkurzia po modernej včelnici. Manažérka MAS informovala o aktuálnej situácii súvisiacej s výberom MAS. Stretnutie bolo zakončené spoločným obedom – liptovskou krúpkovou polievkou, lohazou, ktorú pre svojich kolegov uvaril predseda MAS. 
Viac »

Na Liptove sa uskutoční medzinárodný folklórny festival
Liptovský Hrádok sa začiatkom októbra stane hostiteľom medzinárodného folklórneho festivalu s názvom Tanec v srdci. Hlavnými organizátormi II. ročníka festivalu sú OZ DFS Cindruška, ZUŠ Liptovský Hrádok a DFS Ďumbier Liptovský Mikuláš. Domáce súbory reprezentuje DFS Cindruška, FS Majerán a DFS Ďumbier, zahraniční hostia pochádzajú zo Srbska, Rumunsku a Ukrajiny. Viac »
Výročie založenia obce Vavrišovo
V obci Vavrišovo sa tento víkend uskutočnia oslavy 730. výročia založenia obce a rekonštrukcia historickej bitky pri Vavrišove. 

  Viac »

Nákupom cez internet môžete finančne podporiť MAS Horný Liptov
MAS Horný Liptov patrí medzi registrovaných na Dobromat.sk! 
Dobromat.sk umožňuje registrovaným občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a nadáciám získavať finančné prostriedky z nákupov, ktoré realizujú cez internetové obchody. 

Proces podpory funguje takto: 
  • Ktokoľvek, kto plánuje nákup na internete a zároveň by chcel podporiť neziskový sektor, navštívi pred nákupom stránku http://dobromat.sk
  • Na stránke si vyberie obchod, v ktorom chce nakúpiť a združenie, ktoré nákupom podporí
  • Stránka ho presmeruje do vybraného internetového obchodu, kde nakúpi
  • Za toto sprostredkovanie nákupu vyplatí obchod Dobromatu províziu, ktorý ju následne pošle na účet vybraného združenia
  • Dôležité je vedieť, že cena za nákup nie je nijakým spôsobom navýšená. Napriek tomu prispeje nakupujúci vybranému združeniu sumou vo výške niekoľkých % z nákupu.
Jednoduché, však :-). ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!
Viac »

Hlasujte za projekt v Jamníku
Obecný športový klub v Jamníku sa uchádza o finančnú podporu z Nadácie Slovenskej Sporiteľne pre zakúpenie poloautomatického vozíka na zavlažovanie futbalového ihriska. O tom, či projekt bude úspešný môžete rozhodnúť aj vy svojim elekronickým hlasovaním. Hlasovať môžete do 30. 6. 2016. 

Tu sa dozviete o projekte viac: http://www.pomahajtesnami.sk/projekt/410  


Viac »

Stratégia je rozvoj územia Horného Liptova je pripravená
Pridané: 03.06.2016
Miestna akčná skupina Horný Liptov v decembri 2015 skompletovala stratégiu Komunitou vedeného miestneho rozvoja v území MAS Horný Liptov a tým nadviazala na úspešnú impelemtáciu Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015. Stratégia je zameraná na zlepšenie kvality života na Hornom Liptove a na podporu miestnych komunít a podnikanania s dôrazom na zachovanie kultúrneho a historického rázu územia. Na prípravu stratégie sme získali finančnú podporu z Programu rozvoja vidieka 2014-2020, z opatrenia 19.1. vo výške 4.980€. 


Viac »

Športujeme v meste
Ukončenie nultého ročníka komunitných dní dobrovoľníctva v meste Liptovský Hrádok bude prvú júlovú sobotu v športovom areáli Sokolovne v Liptovskom Hrádku. Podujatie s názvom Športujeme v meste pozýva športovcov amatérov aj tých skúsenejších v tenise, plážovom volejbale či badmintone. Viac informácií o podujatí na www.knl.sk a www.sokolovna.sk.   Viac »

Neziskovky z Liptova pomáhajú pri skrášľovaní verejných priestranstiev
O tom, že Liptov je krásnym miestom snáď nikto nepochybuje. Z iniciatívy Komunitnej nadácie Liptov vyšla myšlienka spojiť neziskové organizácie pôsobiace v Liptovskom Hrádku a okolí a spoločne venovať jeden týždeň dobrovoľnej práce pri skrášľovaní verejných priestranstiev a urobiť miesto, kde žijeme a pôsobíme ešte krajším a pohľadnejším. Nultý ročník komunitných dní dobrovoľníctva nesie názov Skrášľujeme mesto a uskutoční sa od 27. 6. do 1. 7. 2016. Vítaní sú všetci dobrovoľníci, veď Mesto je obrazom ľudí, ktorí v ňom žijú..... 


Viac »

Na Hornom Liptove vznikol spoločný dokument hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2022
Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia Horného Liptova do roku 2022 spája územie 25 hornoliptovských obcí. Obce v rámci svojich pracovných skupín zadefinovali oblasti, problémy a úlohy, ktorým chcú v území v najbližšom období venovať zvýšenú pozornosť. Ich spoločnou snahou je zvýšiť spokojnosť obyvateľov Horného Liptova s kvalitou života. Spracovaním a monitorovaním napĺňania spoločného dokumentu bola poverená MAS Horný Liptov.    

Dokument SPRO.  Viac »

V Liptovskom Hrádku môže byť nové detské ihrisko
Pridané: 21.01.2016
O tom, či bude v Liptovskom Hrádku nové detské ihrisko od spoločnosti LIDL môžete rozhodnúť aj Vy.
Jednoducho hlasovaním za mesto Liptovský Hrádok na www.zihadielko.sk v čase od 21. 1. 2016 do 29. 2. 2016. Hlasovať môžete každý deň a zaktivizovať môžete aj svojich príbuzných a známych, priateľov....

Navyše môžete vyhrať jedno z 20-tich elektrických autíčok BMW X6 s diaľkovým ovládaním a koženými sedadlami. 
Rozhodnite svojim hlasovaním, že jedno z detských ihrísk Žihadielko bude postavené aj v Liptovskom Hrádku.  Viac »

Vianočné trhovisko na Wisnerovom námesti v Liptovskom Hrádku
Pridané: 16.12.2015
V rámci mestských vianočných trhov sa v Liptovskom Hrádku predstavia zástupcovia neziskových organizácií pôsobiacich v Liptove.  

Viac »

Vianočný program DFS Cindruška
Pridané: 25.11.2015
DFS Cindruška v spolupráci so ZUŠ a Mestom Liptovský Hrádok pripravili vianočný program Rok na salaši.
Všetci sú srdečné vítaní!


Viac »

Liptovský Hrádok vo fotografii 2015
Pridané: 03.11.2015
Občianske združenie neprofesionálnych umelcov ART ŠTUDIO Liptovský Hrádok a WEGA LH, s.r.o.

vyhlasujú V. ročník fotografickej súťaže

Liptovský Hrádok vo fotografii 2015.

Pre V. ročník boli vyhlásené tri súťažné témy 
Krásy Liptovského Hrádku, 
Život v Liptovskom Hrádku,
 Stavebné detaily v Liptovskom Hrádku a Dovalove

a nesúťažná téma
Kronika Liptovského Hrádku - historické zábery.

Autori víťazných fotografií sa môžu tešiť na finančné a vecné ceny.
Súťažiaci do 18 rokov budú ocenení samostatne.


Uzávierka prijímania fotografií: 30.11.2015, 23:59:59.
 
 
 
Viac »

Liptovský Hrádok: Medzinárodný festival Outdoorových filmov
Autor: Tlačová správa
DO LIPTOVSKÉHO HRÁDKU PO ROKU OPÄŤ ZAVÍTA MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMOV,
ktorý je najväčšou prehliadkou filmov zameraných na dobrodružstvo spojené s extrémnymi
športovými výkonmi a cestopisom do krajín, ktoré by ste ináč nenavštívili. Nechýba
poriadna dávka adrenalínu, v životu nebezpečných a niekedy nepochopiteľných situáciách
a cudzokrajných zážitkov. Filmy vás zavedú do rôznych miest našej planéty, do prostredia, kam
sa bežný "smrteľník" nedostane.

Program podujatia
Viac »Podporme projekty z Horného Liptova
Pridané: 21.09.2015
Prostredníctvom grantového fondu SPP môžu byť podporené ďalšie dva projekty v území MAS Horný Liptov aj s Vašou pomocou stačí, ak projektom pridelíte body v internetom hlasovaní - t. j. kliknete na priložený link a ďalej postupujete podľa inštrukcií :-), jeden hlasujúci môže prideliť 3 body. 
 
Ide o projekty:

 
 
Kyslíková dráha baču Ondreja (predkladateľ Klub pribylinských turistov a lyžiarov), link:  http://www.sppolocne.sk/sk/o-nas/podporili-sme/detail-projektu/1304?1=1&region=3&category=2&order=p_name
    
Ďakujeme! Viac »

Príprava Stratégie 2014-2020 pre MAS Horný Liptov
Pridané: 06.08.2015

Prostredníctvom MAS Horný Liptov sa od roku 2009 v regióne Horného Liptova rozdelilo formou malých projektov viac ako 2 milióny EUR z fondov Európskej únie pre miestne samosprávy a organizácie z 22 členských obcí.  

MAS Horný Liptov sa bude opäť uchádzať o podporu z EU fondov pre rozvoj regiónu. O tom, kam môže byť táto finančná pomoc nasmerovaná môžete určiť aj vy predložením svojho projektového zámeru alebo vyjadrením svojho názoru na život vo vašej obci formou priloženého dotazníka. 

Ďakujeme za Váš názor a spoluprácu. 

Dotazník. 

Formulár projektového zámeru. 

Viac »


Letná univerzita seniorov - 2. ročník
 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika organizuje 2. ročník Letnej univerzity seniorov v Liptovskom Mikuláši.

Viac informácii o štúdiu na  Univerzite tretieho veku a o Letnej univerzite seniorov získate na:  www.aos.sk/lus


Viac »

Rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia v Pribyline
V rámci implementácie Integrovanovej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015 bol v obci Pribylina realizovaný projekt z opatrenia 3.2.A Modernizácia nevyužitého rekreačného zariadenia na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie. Projekt prispieva k zlepšeniu kvality života na vidieku prostredníctvom diverzifikácie hospodárskych činností vidieckeho cestovného ruchu. 

Projekt bol podporený prostredníctvom MAS Horný Liptov a financovaný z prostriedkov EU. 
Viac »

Fotografie zo štartu charitatívnej cyklojazdy
Pridané: 05.06.2015
 Fotografie zo štartu Charitatívnej cyklojazdy konanej 4. 6. 2015 si môžete pozrieť vo fotogalérii.  Viac »

Pozvánka na charitatívnu cyklojazdu - pridajte sa k nám!
Pridané: 26.05.2015
Daj Dalovi, Hraj Dalovi, Kúp Dalovi, je názov charitatívnej cyklistickej inicatívy, ktorá sa bude konať prvý júnový štvrtok na hornom Liptove. Zámerom organizátorov je naplniť sen občana Liptovského Hrádku, Dalibora Novotného a zakúpiť mu špeciálny bicykel, ktorý mu uľahčí pohyb a pomôže mu zvýšiť kvalitu jeho života s handicapom. 
Hlavnými organizátormi podujatia sú Komunitná nadácia Liptov, Mesto Liptovský Hrádok a Peter Lachký. Charitatívne podujatie vyvrcholí cyklojazdou, ktorej trasa povedie z Liptovského Hrádku do Liptovskej Kokavy, Pribyliny, Vavrišova a Liptovského Petra. Ukončenie cyklojazdy bude na Borovej Sihoti. Symbolické štartovné bude tvoriť základ zbierky na nákup, či výrobu špeciálneho bicykla. Večer bude podujatie ukončené koncertom miestnych umelcov, na ktorom ako hosť vystúpi Katka Koščová. 
Obohatením celej akcie je spojenie sa s celoslovenskou iniciatívnou "Cez Slovensko na bicykli za 5 dní", ktorú organizuje OZ Parasport24 a už po 5. krát sa zastavia aj v Liptovskom Hrádku. Tentokrát svoju trasu rozšíria o "hornoliptovskú etapu" a spoja sa tak symbolicky aj fyzicky s charitatívnou cyklojazdou.   
Do podujatia sa zapojili aj starostovia obcí územia Miestnej akčnej skupiny a svojou účasťou a finančným príspevkom podporili toto podujatie. 


  Viac »

Pozvánka do horného Liptova na internete - nové!
Pridané: 24.04.2015
V rámci PRV SR 2007-2014 bol prostredníctvom MAS Horný Liptov podporený projekt Podpora cestovného ruchu - Horný Liptov, ktorý realizovalo Občianske združenie dobrej vôle. Súčasťou projektu bolo vytvorenie mobilnej aplikácie Liptov Guide, a videopozvánky do regionu
Viac informácií o projekte môžete násť na webovskej stránke organizácie.   
 
Viac »


Zástupcovia z MAS Svornosť na návšteve v hornom Liptove
Pridané: 07.04.2015
Na Slovensku je len 29 takých organizácií, ktoré získali štatút miestnej akčnej skupiny a môžu implementovať integrovanú rozvojovú stratégiu s pomocou fondov Európskej Únie. Jednou z nich je aj MAS Svornosť z Nitrianskeho kraja, ktorej členovia boli na dvojdňovej návšteve v území MAS Horný Liptov. 


Viac »

Členská schôdza MAS Horný Liptov
Pridané: 24.03.2015
 Vo štvrtok, 26. 3. 2015 sa o 15:00 hodine sa v zasadačke na Mestskom úrade v Liptovskom Hrádku konala výročná členská schôdza MAS Horný Liptov. Fotografie z členskej schôdze si môžete pozrieť v galérii. 

Viac »


O pohár predsedu MAS Horný Liptov - bežecké preteky v Liptovskej Kokave
Pridané: 06.03.2015
Vo štvrtok, 5. 3. 2015 sa stretli členovia MAS Horný Liptov netradične, v krásnej scenérii Vysokých Tatier, na zasnežených lúkach v Liptovskej Kokave.
Cieľom ich stretnutia boli bežecké preteky O pohár predsedu MAS, ktoré zorganizovala kancelária MAS v spolupráci s obcou Liptovská Kokava.  
 
 
 
Viac »

Futbalové stretnutie na hornom Liptove
Pridané: 02.03.2015
V sobotu 7. 3. 2015 sa v telocvični vo Východnej uskutoční výnimočné futbalové stretnutie.

V športovom zápolení sa na ihrisku stretnú družstvá starostov z Oravy a Liptova, družstvo zástupcov farností z Liptova a bližšie nešpecifikované družstvo starších pánov. Želáme všetkým zúčastneným bohaté športové zážitky! 
Viac »


Nová kniha o histórii Liptova
Pridané: 23.02.2015
Komunitná nadácia Liptov v roku 2014 iniciovala vydanie knihy Prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc., v ktorej autor zachytáva dejiny Liptova v časovom rozpätí 1000 rokov. V knihe sú prezentované výsledky päťdesiatich rokov jeho vlastných príležitostných výskumov dejín obyvateľov a sídiel Liptova. Kniha je rozdelená do šiestich častí a okrem iného sa čitatelia dozvedia o duchovnosti, zamestnaní či trávení voľného času alebo vzdelanosti našich predkov.  

Tu si môžete knihu objednať.  


Viac »

Jánska snehová žúrka
Pridané: 11.02.2015
  Viac »

Fašiangy 2015
Pridané: 05.02.2015
 Obec Jamník, Urbárske pozemkové spoločenstvo a Klub žien v Jamníku
srdečne pozývajú všetkých  na
FAŠIANGY v Jamníku,
v sobotu, 7. 2. 2015.


Program: 
   9:00 - 11:00 príprava zabíjačkových špecialít
11:00 - 15:00 Sprievod fašiangový masiek a kuruckého hornoliptovského regimentu za doprovodu dychovej hudby 
15:00 - 17:00 Ochutnávka zabíjačkových špecialít a fašiangových šišiek. 


Viac »

Stretnutie starostov hornoliptovských obcí
Pridané: 17.12.2014
 V stredu, 17. 12. 2014 sa v Jánskej doline na spoločnom stretnutí zišli starostovia členských obcí územia MAS Horný Liptov. 
Kancelária MAS zvolala stretnutie starostov za účelom informovania o činnosti a aktivitách MAS v roku 2014 a predstavení zámerov na najbližšie obdobie. Pozvanie prijali aj všetci ôsmi novozvolení starostovia. Manažérka MAS, Marcela Herichová  v závere všetkým poďakovala za spoluprácu, špeciálne starostom, ktorí  svoju činnosť v tomto roku ukončili.  


Viac »

Posledné zasadnutie Rady MAS Horný Liptov v tomto roku
Pridané: 11.12.2014
Na poslednom zasadnutí Rady MAS Horný Liptov sa zišli jej členovia spolu s monitorovacím výborom a revíznou komisiou v utorok 9. 12. 2014.
Predseda MAS v úvode poďakoval všetkým zúčastneným za spoluprácu a súčinnosť v roku 2014. Marcela Herichová, manažérka MAS zhrnula aktivity MAS v roku 2014 a informovala o stave implementácie integrovanej stratégie rozvoja horného Liptova.  


Viac »

Liptovský Hrádok vo fotografii 2014
Pridané: 09.12.2014
Už po štvrtý krát vyhlásilo Art štúdio Liptovský Hrádok, v spolupráci s WEGA LH s.r.o. a pod záštitou primátora mesta Liptovský Hrádok Mgr. Branislava Trégera internetovú súťaž amatérskych fotografov Liptovský Hrádok vo fotografii 2014


Viac »


Slovenská pošta vydala známky venované liptovským osobnostiam
Pridané: 04.12.2014
( liptov.sme.sk) Slovenská pošta vydala známky, ktoré pripomínajú osobnosti spojené s Liptovom. Drobné umelecké diela, veľké svojím odkazom, zvečnili diela maliara P. M. Bohúňa a sochára Alojza Štróbla (pozn. rodáka z Kráľovej Lehoty).

Čítajte viac: http://liptov.sme.sk/c/7521381/na-inauguraciu-znamok-pricestovali-aj-vnucata-sochara-strobla.html#ixzz3Kuhte51w Viac »

Zúčastnili sme sa konferencie NSRV SR
Pridané: 01.12.2014
Už tradične ku koncu kalendárneho roka organizuje Národná sieť rozvoja vidieka SR konferenciu zameranú na implementáciu Programu rozvoja vidieka SR, os 4 LEADER. Tentokrát organizátori za miesto konania konferencie zvolili mesto Nitra. 

 

Viac »

Konferencia dobrých, čistých a férových potravín
Pridané: 01.12.2014
 Príbehy dobrých, čistých a férových potravín bol názov konferencie, ktorá sa uskutočnila vo Svite, 28. 11. 2014. Hlavnými organizátormi boli Slow Food Pressburg, Slow Food Tatry a OZ Ako chutí vidiek. Konferencia bola súčasťou celosvetových osláv dobrých, čistých a férových potravín v rámci Terra Madre Day (Deň Matky Zeme), ktoré prebiehajú v 150 krajinách sveta pod taktovkou medzinárodného hnutia Slow Food .
 
Viac »

Zóna bez peňazí na hornom Liptove vo Východnej
Pridané: 10.11.2014
Už 29. 11. 2014 sa v 57 mestách a obciach na Slovensku na jeden deň otvoria Zóny bez peňazí. 
Zámerom projektu je formou dobročinného bazáru darovať alebo prijať veci a predmety, ktoré stratili uplatnenie v jednej domácnosti, ale môžu ešte poslúžiť v inej. Predmetom výmeny môžu byť napríklad knihy, hračky alebo odevy. 

Podujatie sa na hornom Liptove uskutoční v obci Východná v priestoroch obecného úradu v Galérii a Podkrovnej sieni.

Sprievodným podujatím bude koncert Jána Svetlana Majerčíka, folkového pesničkára. Nebude chýbať ani program tradičnej ľudovej kultúry v podaní miestnej folklórnej skupiny a ukážky práce s krosnami.

Viac informácií

Viac »

Otvorenie viacúčelového ihriska v Kráľovej Lehote
Pridané: 03.11.2014
V piatok 31. 10. 2014 bolo v Kráľovej Lehote slávnostne odovzdané do užívania viacúčelové športové ihrisko. 
Ihrisko sa nachádza na začiatku obce a spolu s futbalovým ihriskom a miestnym penzionom s welness a squashovým ihriskom v obci vytvorilo zázemie pre rozvoj kolektívneho aj individuálneho športovania.  
 
Viac »

Nová webovská stránka o hornom Liptove
 V rámci realizácie programu Leader na hornom Liptove vznikla nová webovská stránka, ktorá propaguje horný Liptov. 


Viac »

Hlasujte za naše projekty
Pridané: 22.08.2014
Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 1. ročník súťaže "Projekty MAS", do ktorej sme sa zapojili s tromi projektami z územia MAS Horný Liptov: 
Revitalizácia športovo-rekreačného arelálu v Závažnej Porube
Náučný chodník k minerálnemu prameňu Medokýš (Liptovský Ján)
Oddychová zóna Uhorčianka (Uhorská Ves)

Hlasovať za projekty môžete na www.nsrv.sk do 30. septembra 2014. Zvíťazí projekt, ktorý bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. 

Podporme spoločne naše projekty!  Viac »

Cyklojazda členov MAS po trasách Horného Liptova
Pridané: 30.07.2014
 Videoreportáž z cyklojazdy členov Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov, ktorá sa uskutočnila v piatok, 11. 7. 2014. 
Viac »Pozvánka na cyklopretek "Tour de Filištín" do Jakubovian
Pridané: 15.07.2014
Obec Jakubovany a Športový klub Jakubovany vás pozýva na 1. ročník horského cyklopreteku "Tour de Filištín", ktorý sa uskutoční 2. 8. 2014 so štartom a cieľom v športovom areáli Jakubovany. Pretek je určený pre širokú verejnosť od 13 rokov.

Propozície podujatia.  
Prihlásiť sa môžete do 30. 7. 2014 do 12:00 hodiny.    Viac »

Cyklojazda členov MAS po trasách Horného Liptova
Pridané: 14.07.2014
V území horného Liptova je vyzančených 251 km cyklotrás, z toho viac ako polovica je novoznačených v súlade s Koncepciou siete chodníkov, cykotrás a významných miest v hornom Liptove. Cyklojazda členov MAS po novovyznačených trasách sa uskutočnila v piatok, 11. 7. 2014. 

Fotografie z podujatia.

Viac »

MAS Horný Liptov vyhlásila výzvu na predkladanie projektov
Pridané: 26.06.2014
Miestna akčná skupina Horný Liptov v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 
v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia, nasledovne: 

Výzva č. 35/PRV/MAS 13, Opatrenie 3.2.A.
Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - Časť A 
v termíne od 26. 6. 2014 do 28. 8. 2014

Úplné informácie pre konečných príjímateľov sa nachádzajú na stránke Výzvy/Aktuálne výzvy. 
Viac »

Projekty mladých hrádočanov
Pridané: 23.06.2014
O tom, že mladí Hrádočania majú pozítívny vzťah k mestu, v ktorom žijú svedčia aj projekty, ktroré zrealizovali v rámci vzdelávacieho programu KOMprax - kompetencie pre prax, ktorý implementuje Slovenský inštitút mládeže IUVENTA. 

Viac »Archív


 | Archív