Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Zmluva

Číslo: IROP-Z-302051AFV1-511-51
Predmet: DODATOK Č. 1k ZMLUVEOPOSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051AFV1-511-51zo dňa24.08.2020
Suma:

Dodávateľ:
Meno (názov):
Adresa:
IČO:

Dátum zverejnenia: 15.06.2022
Dátum uzavretia: 00.00.0000

Príloha: Chod_MAS_II_dodatok_č_1_k_ZMLUV.2020.pdf


návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.