Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Zmluva

Číslo: IROP-Z-302051AKT7-511/512-28
Predmet: DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051AKT7-511/512-28 z 27.11.2020
Suma:

Dodávateľ:
Meno (názov):
Adresa:
IČO:

Dátum zverejnenia: 25.10.2022
Dátum uzavretia: 00.00.0000

Príloha: IMPLE_IROP_DODATOK_č_1k_ZMLUVEO.2020.pdf


návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.