Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Zmluva

Číslo: Zmluva o dielo
Predmet: Tvorba a údržba webovskej stránky
Suma:

Dodávateľ:
Meno (názov): ing. Ladislav Slosiar
Adresa:
IČO:

Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum uzavretia: 25.11.2021

Príloha: zmluva_o_dielo__Slosiar _2021_fin_na_web.pdf


návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.