Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Zmluva

Číslo:
Predmet: Zmluva dizajn manuál MAS Horný Liptov
Suma:

Dodávateľ:
Meno (názov):
Adresa:
IČO:

Dátum zverejnenia: 23.09.2020
Dátum uzavretia: 23.09.2020

Príloha: Zmluva_Design%20manu%C3%A1l_PROGRUP.pdf


návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.