Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Zmluva

Číslo: 831/CC/18-D5
Predmet: Dodatok k zmluve o úvere
Suma:

Dodávateľ:
Meno (názov): Slovenská sporiteľňa, a. s.
Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00151653

Dátum zverejnenia: 28.04.2020
Dátum uzavretia: 28.04.2020

Príloha: Dodatok%20%C4%8D.%205%20k%20%C3%BAverovej%20zmluve.pdf


návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.