Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Poznávacia cesta do území MAS Žilinského Samosprávneho kraja

 Pridané: 20.06.2022
 Autor: Rezník

Pre účastníkov sme zostavili trojdňový program, ktorý bol zameraný na prezentáciu zaujímavých projektov zrealizovaných za podpory finančných nástrojov EÚ. Prvý deň exkurzie sme navštívili územie MAS Dolný Liptov, konkrétne Čutkovskú dolinu kde nás privítal p. , ktorý nás previedol celým areálom. Dozvedeli sme sa ako celá myšlienka areálu v Čutkovskej doline vznikla a na čo sa pri budovaní infraštruktúry kladie dôraz. Navštívili sme lokálny pivovar Ursus, ktorý je zároveň prvým Ružomberským pivovarom kde sme mohli ochutnať z pív, ktoré varia. Ďalej sme sa zastavili v Miestnej akčnej skupine Orava kde sme si spolu so zástupcami tejto MAS pozdieľali v akom štádiu sa nachádzame v rámci implementácie operačných programov PRV A IROP.

Druhý deň sme navštívili vybudovanú cyklotrasu z Trstenej do Noweho Targu a naspäť, ktorú sme celú prešli na bicykloch. Nakoľko v území Horného Liptova máme už niekoľko rokov budujúcu sa sieť cyklotrás, chceli sme vidieť ako je táto cyklotrasa vybudovaná a ako funguje infraštruktúra v okolí cyklotrasy.

Tretí deň sme navštívili obec Oravská Polhora kde si zástupcovia MAS Biela Orava spolu so zástupcami z obce pre nás pripravili prehliadku niekoľkých vybudovaných, zrekonštruovaných objektov v katastri obce ako napríklad škôlka Pastelka, prameň Anna, z ktorého vyteká slaná voda, Coworkingové centrum v budove hasičskej zbrojnice, inhalatórium, Goralské múzeum a ďalšie zaujímavé projekty a miestna. Taktiež nám bola veľmi pútavo odprezentovaná história obce a taktiež aj história Goralskej kultúry. Obec Oravská Polhora je taktiež členskou obcou MAS Biela Orava. Po prehliadke obce sme našu trojdňovú poznávaciu cestu ukončili.
Fotografie nájdete v galérií: https://www.hornyliptov.sk/fotogaleria/album/4/poznavacia-cesta-do-uzemi-mas-zilinskeho-samospravneho-kraja.html


Exkurzia bola financovaná z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci projektu s názvom Oživovanie Stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2020, kod projektu na podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.
 návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.