Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Poctivé a tradičné remeslo z dvoch regiónov

 Pridané: 11.05.2022
 Autor: Rezník

Predstaví sa tridsiatka remeselníkov
„Tento rok na návštevníkov teší tridsiatka naozaj rôznych remeselníkov. Kládli sme dôraz na to, aby sa výrobky neopakovali a výber bol naozaj pestrý. Čaká nás aj kultúrny program, ktorý sa začína otvorením o 12.00 hod. a návštevníci si budú môcť vypočuť viaceré hudobné žánre v podaní umelcov Ľudová hudba Hravé struny, pesničkár Džuki, hudobník a spevák Tomáš Mikulka, Spevácka skupina Čriepky a RK Jazz Band so záverečným vystúpením o 16.00 hod. Program podujatia doplní svojim tanečným vystúpením tanečná škola Dance Galaxy. Srdečne všetkých pozývame na prehliadku tradičných remesiel, máte sa na čo tešiť,“ hovorí Veronika Mikulková za organizátora MAS Dolný Liptov.
Podujatie je vyvrcholením spoločného cezhraničného projektu „Dva regióny, spoločné dedičstvo“, kde MAS Dolný Liptov spolupracuje s poľským partnerom Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska. Poľský partner projektu v Ružomberku predstaví svojich desať tradičných remeselníkov.
Projekt je financovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 prostredníctvom Fondu mikroprojektov PĽ-SK, ktorých správcom je Žilinský samosprávny kraj. Cieľom projektu je ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva.
 

Zdroj: web MAS Dolný Liptov



návrat



 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.