Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Exkurzia Poľsko - športové areály

 Pridané: 18.08.2021
 Autor: Rezník

Exkurzia Poľsko – športové areály, zamerané na bežecké lyžovanie a biatlon
 

Gorce - Klikuszowa

Areál v Kikuszowej je novo vybudovaný areál, ktorý bol spustený v sezóne 2019/2020. Dĺžka trate v areáli je 1,8 km. Trať je plne osvetlená a v zime kompletne zasnežená, pravidelne strojovo upravovaná a spĺňa všetky FIS parametre na organizáciu celonárodných pretekov. Pri areáli je vybudované zázemie, kde sa nachádzajú šatne s wc a tiež požičovňa lyžiarskej výstroje na zimu a leto. Vstupy sa predávajú na 2 hod. Trate sú zamerané na rekreačný šport ale organizujú sa tu aj národné preteky žiactva do 15 rokov. Cena za vstup pre dospelého je 10zl/2hod. (2,19€) a dieťa 5zl/2hod. (1,1€). Celková investícia do areálu bola 11 147 595,08ml. zl. (2 442 826,64mil. €). Areál bol financovaný zo zdrojov gminy Nowy Targ, na ktoré získal dotácie vo výške 4mil. zl., z ministerstva športu a 2mil. zl. z malopoľského úradu maršalkieho. Zvyšok sumy financoval priamo úrad gminy Nowy Targ. (overiť, či tam boli EÚ fondy)
 

Športové gymnázium

Športové gymnázium Stanislawa Marusarza V Zakopanom je jediná škola v Poľsku, ktorá ponúka športovú prípravu v 7 disciplínach zimných športov. Triedy boli vytvorené pre tieto športy:
  • Lyžovanie: skoky na lyžiach, bežecké lyžovanie, severská kombinácia, alpské lyžovanie a snowbording
  • Rýchlostné korčuľovanie
  • Biatlon
Škola sa zameriava na prípravu športovo nadanej mládeže a plní ju aj tým, že získava finančné prostriedky od Poľskej lyžiarskej asociácie. Žiaci školy sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach národných aj medzinárodných súťažiach a kvalitne reprezentujú Poľsko vo svete. Absolventi školy sú medailisti ZOH, majstrovstiev sveta, Európy v seniorských aj juniorských kategóriách. Prehliadku školy nám urobil riaditeľ školy Dawid Szeliga.
Škola dokončuje rekonštrukciu bývalej historickej budovy školy, ktorú prerobili na internát. V rámci internátu budú žiakom k dispozícií všetky potrebné priestory pre rozvoj ako sú telocvične, veľká športová hala, ktorú momentálne škola ponúka aj na prenájom rôznym subjektom, jedáleň do ktorej prijali kuchára, ktorý sa bude starať o kvalitné stravovanie pre žiakov. Taktiež fyzioterapeut a lekár, učebne, veľká posilňovňa a pod.
V rámci poschodí na internáte je vybudovaná aj meetingová miestnosť kde môžu žiaci tráviť voľný čas, mať prednášky a pod.
Taktiež je na každom poschodí internátu vybudovaná kuchyňa kde si budú môcť žiaci variť a riešiť aj svoju vlastnú stravu (na stravu sa na škole kladie veľký dôraz).

Národné športové centrum Zakopane

Športové centrum v Zakopanom slúži pre vrcholový šport. V areáli centra sa nachádza atletický ovál, korčuliarska dráha, skokanské mostíky, futbalové ihrisko a pomedzi to je prepletená bežecká trať v dĺžke 5km. Celá trať je osvetlená, v zime umelo zasnežená a pravidelne strojovo upravovaná. (Každých 40 metrov je na trati postavený hydrant). Vstupné je špecifikované na konkrétne dĺžky trate, či je to v zime alebo v lete a tiež je rozdiel v tom či je to jeden človek alebo klub a či je z Poľska alebo zo zahraničia.
 

Biatlonové centrum Kościelisko-Kiry

Centrum je v procese rekonštrukcie tratí a strelnice. Momentálne je nový asfalt položený v dĺžke 3 km, no dĺžka všetkých tratí v areáli je 8 km. V rámci poslednej rekonštrukcie sa asfaltoval povrch tratí, robilo sa osvetlenie a na niektorých miestach je dotiahnutá voda pre umelé zasnežovanie tratí.  Okruh na štadióne, ktorý je vedľa strelnice je momentálne prázdny no plánuje sa tam stavba futbalového ihriska nakoľko Kościelisko nemá svoje ihrisko. Majú tam pribudnúť prenosné a skladacie tribúny pre divákov, ktoré sa budú premiestňovať podľa potreby. V areáli bol zrekonštruovaný most do ďalšej časti tratí, ktoré už ale nie sú pokryté asfaltom nakoľko sa nachádzajú v národnom parku a využívajú sa v zime. Areál sa prelína s vojenskými objektmi, ktoré biatlonisti využívajú na zázemie ako šatne a pod. Náklady na investíciu sú zhruba 12 mil. zl (cca 2,6mil €). Časť nákladov je hradených z ministerstva športu a to vo výške 2,5mil. zl. (cca 500tis. €). Pri návšteve areálu sme zastihli trénovať výpravu zo Slovenska, konkrétne biatlonový klub z Podbrezovej. 

Exkurzia bola financovaná z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci projektu s názvom Oživovanie Stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2020, kod projektu na podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.

Fotografie z exkurzie nájdete vo fotogalériíí. 
https://www.hornyliptov.sk/fotogaleria.html 

Komentáre


Pridaj príspevok



návrat



 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.