Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Exkurzia do územia MAS Rajecká dolina

 Pridané: 10.09.2021


Pracovníci kancelárie MAS Rajecká dolina pre nás zostavili trojdňový program, ktorý bol zameraný na prezentáciu zaujímavých  projektov  zrealizovaných za podpory finančných nástrojov EÚ. Prvý deň exkurzie nás privítal starosta obce Kamenná Poruba a predseda MAS Rajecká dolina. V obci Kamenná Poruba sme si pozreli niekoľko zrealizovaných projektov, za všetky spomenieme projekt s názvom "Rekonštrukcia mládežníckeho centra "Koniarka" časť turistické centrum", ktorý bol realizovaný v rámci výzvy MAS Rajecká dolina na podopatrenie 7.5.

Ďalší deň sme navštívili výrobný podnik Kofola, kde sme si v sprievode riaditeľa závodu a vedúcej výroby mohli prezrieť celú prevádzku. V tomto závode bola jedna z liniek realizovaná z EU zdrojov.
Taktiež sme navštívili Bioklimapark Drieňová, kde občianske združenie Ekoenergia zveľaďuje plochu niekoľkých hektárov pôdy a zameriava sa na zachovanie biodiverzity. Robia tu rôzne vodozádržné opatrenia v krajine, vysádzajú tradičné plodiny, chovajú zvieratá a včely. Pestujú si vlastnú špaldu a vyrábajú z nej špaldovú kávu a pečú špaldové perníky. 
Navštívili sme aj prevádzku FLAMM, ktorá ponúka okrem reštauračných a ubytovacích služieb aj výrobu vlastného piva pod značkou Flamm a rôznych paštét. Ďalej prevádzkuje požičovňu elektrobicyklov, na zriadenie ktorej predložil žiadosť o príspevok v rámci výzvy MAS Rajecká dolina.  

Posledný deň sa začal prehliadkou dreveného Betlehema v Rajeckej Lesnej a následne sme sa presunuli do obce Fačkov, kde sme navštívili včelnicu Farma Apis Mellifera Fačkov. Pán Ladislav Balvan, majiteľ včelnice stál pri počiatkoch MAS Rajecká dolina a dodnes je členom výkonného výboru. Jeho farma je zameraná na chov včiel a spolu so svojou dcérou rozvíjajú myšlienku pestovania liečivých bylín. Poslednou zastávkou bola obec Čičmany, členská obec MAS,  v ktorej sme trojdňovú exkurziu ukončili.  

Fotografie nájdete na našej FB stránke.
Link: https://www.facebook.com/mas.hornyliptov/photos/pcb.383900853353086/383880476688457

Exkurzia bola financovaná z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v rámci projektu s názvom Oživovanie Stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2020, kod projektu na podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie.

 návrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.