Facebook - MAS Horný Liptov  Instagram - MAS Horný Liptov  Email - MAS Horný Liptov

Iveta Zuskinová bola uvedená do siene slávy Žilinskej župy

 Pridané: 17.06.2022
 Autor: Rezník

Oceňovanie sa uskutočnilo v Slovenskom komornom divadle v Martine. Cenu ŽSK ako najvyššie vyznamenanie udelené samosprávnym krajom môže udeliť Zastupiteľstvo ŽSK osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii ŽSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o šírenie dobrého mena ŽSK a Slovenska doma a v zahraničí. Ceny odovzdávala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Cenu ŽSK za rok 2021 si z rúk predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej prevzali:
 
Milada Bohovicová – za celoživotný prínos v sociálnej oblasti a rozvoj témy náhradného rodičovstva na Slovensku
Petra Vlhová – za mimoriadne športové úspechy v alpskom lyžovaní a reprezentáciu Žilinského kraja na Slovensku i v zahraničí
Iveta Zuskinová – za dlhoročný výnimočný prínos v oblasti kultúry a zachovávanie kultúrneho dedičstva Žilinského kraja


 
Predsedníčka ŽSK rozhodla o udelení ocenenia „Pamätná plaketa,“ ktorá sa udeľuje osobám za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, kultúrnej, verejnoprospešnej činnosti a podobne, ako aj za účasť pri záchrane ľudského života. Ocenenie si prevzali:
 
Gustáv Beláček – za mimoriadne úspechy a prínos v rozvoji kultúrneho, umeleckého, historického a spoločenského života Žilinského kraja
Michal Meško – za výnimočný prínos v oblasti podnikania a úspešnú propagáciu Žilinského kraja prostredníctvom siete kníhkupectiev Martinus
Ladislav Židek – za mimoriadny prínos v oblasti ochrany životného prostredia a rozvoj obnoviteľných zdrojov v regióne Žilinského kraja
Margita Kostúriková, in memoriam – za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti sociálnych služieb.
 

Zdroj: ŽSKnávrat 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.