Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov vyhlasuje v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia nasledovne:

Výzva na predkladanie projektov č. 6/PRV/MAS 13 na Opatrenie č. 3.2.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Termín vyhlásenia výzvy: 28. október 2010
Uzávierka predkladania projektov: 25. február 2011

 

 

Podklady k výzve

 

 

V prípade, že je pre Vás obtiažne sa v tejto spleti dokumentov orientovať radi Vám poskytneme pomocnú ruku formou bezplatných konzultácií osobne v kancelárii MAS na Hviezdoslavovej 170, telefonicky na 0903 425 113, 0903 418 483, alebo e-mailom na: info@hornyliptov.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Archív