Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov vyhlasuje v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia nasledovne:

Výzva č. 3/PRV/MAS 13 na Opatrenie č. 3.1.2 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Termín vyhlásenia výzvy: 30. apríl 2010
Uzávierka predkladania projektov: 30. august 2010

Podklady k výzve

V prípade, že je pre Vás obtiažne sa v tejto spleti dokumentov orientovať radi Vám poskytneme pomocnú ruku formou bezplatných konzultácií osobne v kancelárii MAS na Moyzesovej ulici 196, telefonicky: tel. 044/5 225 396, tel/fax: 044/5 221 214, alebo e-mailom na: info@hornyliptov.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Archív