Odkaz tradičnej gastronómie pre súčasnosť

Pridané: 04.10.2013
V úvode stretnutia sa predstavili organizácie MAS Horný Liptov a MAS LEV, o.z. a predstavili projekt spolupráce, v rámci ktorého sa beseda uskutočnila. Potom slovo prevzala PhDr. Zuskinová, ktorá besedu viedla. 
Neformálna diskusia na tému tradičných postupov pri príprave a spracovaní surovín, či o spôsobe stolovania v gazdovskej rodine oživila spomienky starších zúčastnených a mladších primäla uvažovať o tom, aký spôsob života sa viedol v minulosti, aké hodnoty si ľudia vážili a ako je to dnes. 
Mladí sa zhodli na tom, že tradícia spoločného rodinného stravovania sa z domácnosti postupne vytráca, čas kedy si celá rodina spolu sadne za stôl sa obmedzil len na čas nedeľného obeda. 
Dozvedeli sme sa, aké postavenie mala pri stole manželka v domácnosti svojej svokry, kto za stolom sedával a kto sa len spoza chrbta sediacich prizeral či niečo v spoločnej mise zostane a sem-tam sa s lyžicou natiahol po malé sústo.  
Zistili sme, že spôsob spracovania výrobkov z domácich zvierat bol podobný na Liptove aj na Spiši. Častokrát boli rozdiely len v pomenovaní výrobkov. 
  
Na besedu prijali pozvanie starostovia obcí z územia MAS LEV o.z. a študenti zo Spojenej internátnej školy a Strednej odbornej školy Majstra Pavla z Levoče a z Hotelovej akadémie z Liptovského Mikuláša. Študenti zo vzdelávacieho programu stravovacie služby so svojimi majsterkami odbornej prípravy na besedu prichystali ochutnávky tradičných liptovských koláčov ako sú liptovské šišky, lístkové lekvárové rožky a kapustníky. Študenti z Levoče priniesli ochutnávky čajového pečiva. 


 Fotografie z besedy.


návrat


 | Archív