Pracovné stretnutie v Levoči 24. 6. 2013

Pridané: 24.06.2013
 Dňa 24. 6. 2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu spolupráce. Miestom konania stretnutia bola kancelária OZ MAS LEV, Námestie Majstra Pavla 28, Levoča. Zúčastnili sa ho pracovné tímy oboch MAS realizujúcich aktivity projektu.

Úvod stretnutia bol venovaný sumarizácii aktivít projektu, zhodnoteniu priebehu projektu a doteraz zrealizovaných aktivít. Následne sme predbežne skoordinovali pripravované úlohy projektu a zvolili termíny, priradili zodpovednosť. 

Fotografie zo stretnutia


návrat


 | Archív