Kultúrne a gastronomické vizitky Liptova a Spiša je názov spoločného projektu, ktorý MAS Horný Liptov realizuje v spolupráci s OZ MAS LEV v rámci Opatrenia 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce z PRV SR 2007-2013.

Realizáciou projektu sa zameriame na oživenie tradičnej kuchyne na Liptove a Spiši, vyzdvihnutie špecifík miestnej gastronómie prezentovanie tradičnej kultúry stravovania.  

Ako?
  • Vydaním knižočky tradičných receptov a historických pohľadov na stravovanie a spracovanie miestnych surovín na Liptove a na Spiši
  • Vydaním DVD, na ktorom budú nasnímané postupy prípravy tradičných jedál 
  • Besedou s mladými ľuďmi o stravovaní našich starých rodičov a o súčasných trendoch stravovania
  • Na Spiši v obci Bijacovce zriadia izbu ľudovej kultúry
  • Prezentačnými stretnutiami pre verejnosť na Liptove a na Spiši spojenými s ochutnávkami tradičných jedál 
 
Začiatok realizácie projektu: december 2012
Ukončenie projektu: december 2013


Slávnostné ukončenie projektu spolupráce v Bijacovciach
Slávnostné ukončenie projektu spolupráce a otvorenie Izby ľudovej kultúry v Bijacovciach sa usktuočnili 15. 12. 2013. 

"Nádherné ľudové kroje (ženské, mužské, detské, slávnostné aj pracovné), starodávny nábytok, ručné výšivky či rôzne druhy pracovných náradí vystavujú v novootvorenej izbe zanieteným záujemcom tradícií. Všetky zozbierané predmety, ktoré zdobia jej interiér, sú darované. Atmosféru podujatia dotvárali melódie ľudových piesní zo Spiša (hudobná skupina FLEŠŠ a TRITON). Symbolickú stuhu pred vstupom do izby ukrývajúcej dedičstvo predkov držali dievčatá oblečené v bijacovských krojoch. 
Prestrihla ju Ing. Andrea Hradiská, PhD. (predseda OZ MAS LEV) a manažérka partnerskej MAS Horný Liptov (M. Herichová). Návštevníci hneď pri vstupe boli oboznámení so všetkými aktivitami, ktoré sa realizovali počas projektu formou 
fotoprezentácie. Taktiež dostali brožúru Gastronomické vizitky Liptova a Spiša a DVD – videokuchárku. Pochutnať si mohli na chutných domácich koláčoch, podobné aké piekli v pekárniku naše staré mamy."  (zdroj: www.maslev.sk) 
Viac »

Odkaz tradičnej gastronómie pre súčasnosť
Pridané: 04.10.2013
Beseda na tému Tradičné stolovanie a stravovanie na Liptove sa uskutočnila vo štvrtok, 3. októbra 2013 v hoteli Smrek v Liptovskom Hrádku. 
Viac »

Pozvánka na besedu o tradičnom stolovaní a stravovaní na Liptove
Pridané: 26.09.2013
Beseda je určená predovšetkým mladým ľudom z Liptova a zo Spiša. Našim zámerom je konfrontovať tradičné a súčasné trendy v stravovaní očami súčasnej generácie mladých ľudí. Besedu povedie etnografka PhDr. Iveta Zuskinová.

Viac »

Gastronómia na Liptove z čias Františka Wisnera
Pridané: 25.09.2013
O tom, aké jedlá sa objavovali na stoloch vyšších spoločenských vrstiev v 18. storoči na Liptove oboznámila členov MAS PhDr. Iveta Zuskinová na stretnutí nazvanom Gastronómia na Liptove z čias Františka WisneraViac »

Reportáž v L-rádiu
V L-rádiu odznela reportáž, rozhovor s manažérkou MAS Marcelou Herichovou o podujatí Gastronómia z čias Františka Wisnera, ktorá sa uskutočnila 18. 9. 2013 v Liptovskom Hrádku. 
Reportaž  Viac »

Príprava videoreceptov na Liptove
Pridané: 12.09.2013
Jedným z výstupov projektu spolupráce je DVD, na ktorom bude zachytená príprava tradičných receptov z Liptova a Spiša, fotografie z realizácie projektu ako aj reportáže z priebehu jednotlivých aktivít projektu.
Filmovanie prípravy receptov na Liptove sa uskutočnilo 12. a 13. septembra 2013 na Nižnej Boci.
Viac »

Filmovanie videokuchárky na Spiši
Pridané: 14.08.2013
Filmovanie postupov prípravy tradičných receptov sa na Spiši uskutočnilo 13. augusta 2013 v priestore tradične zariadenej kuchyne. Recepty varili 4 kuchárky. Varil sa pankúch, ktorý sa zvyčajne jedával na raňajky, krupy s kolenom ako tradičné jedlo na obed. Tretím jedlom bola rungľa - kaša a kuľaša s kyslým mliekom. 
Kuchárky predstavili prípravu jedál tradičným spišským nárečím. 
Okrem receptov sa DVD objaví aj folklórne pásmo na tému zemiaky - ako sa pestovali, aké boli tradície, život na poli, ľudové piesne, náradie. 
Viac »

Pracovné stretnutie v Levoči 24. 6. 2013
Pridané: 24.06.2013
Dňa 24. 6. 2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov projektu spolupráce. Miestom konania stretnutia bola kancelária OZ MAS LEV, Námestie Majstra Pavla 28, Levoča. Zúčastnili sa ho pracovné tímy oboch MAS realizujúcich aktivity projektu. Viac »

Fašiangy v Nemešanoch
Pridané: 07.02.2013
Zástupcovia MAS Horný Liptov sa 7. februára 2013 zúčastnili fašiangovej veselice v spišskej obci Nemešany. Liptov sme prezentovali ochutnávkami liptovských zemiakových drobov a kysnutých koláčov z dielne manželov Tkáčovcov z obce Beňadiková.  Viac »

Vianoce na Liptove
Pridané: 02.01.2013
V rámci podujatia VIANOCE V LIPTOVE (29.12.2012) sa uskutočnila prezentácia tradičných liptovských a spišských receptov a ich ochutnávky. 
Viac »

 | Archív