Podporené projekty


Opatrenie Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo 

Konečný príjímateľ
Názov projektu
Výška NFP
Obec Liptovský Hrádok
Modernizácia detského ihriska na sídlisku Prekážka    
14 808,98
Obec Uhorská Ves
19 432,57
Obec Kráľova Lehota
19 980,10
Obec Podtureň
Detské ihrisko-obec Podtureň
14 620,94
Obec Liptovská Kokava
Realizácia detského ihriska v obci Lip.Kokava
19 808,46
Obec Jamník
16 568,97
Obec Liptovský Ján
Detské ihriská v Liptovskom Jáne
13 566,39
Obec Východná
Výstavba multifunkčného športového ihriska v obci Východná
19 520,08
Obec Závažná Poruba
Revitalizácia športovo rekreačného areálu v Závažnej Porube
19 986,00
 
Spolu
158 292,49 €


Opatrenie Podpora činnosti v oblasti CR - časť B  

Konečný príjímateľ
Názov projektu
Výška NFP
Združenie ubytovateľov Tatier
Regionálny elektronický informačný systém
34 850,00
Občianske združenie Jánska dolina
Marketingová podpora a propagácia cest.ruchu v Lipt. Jáne a Jánskej doline
35 456,05
 
Spolu
70 306,05 €


 Opatrenie Obnova a rozvoj obcí  

Konečný príjímateľ
Názov projektu
Výška NFP
Obec Liptovský Hrádok
Chodník Liptovský Hrádok -Dovalovo      
43 023,89
Obec Liptovský Hrádok
Stavebné úpravy chodníka na J.D. Matejovie v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklotrasy Liptovský Hrádok – Liptovský Peter
46 328,14
Obec Liptovský Ondrej
Rekonštrukcia chodníka v obci Liptovský Ondrej
49 968,86
Obec Liptovský Peter
Rekonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v obci Liptovský Peter
49 683,17
Obec Liptovský Hrádok
Stavebné úpravy chodníka na J.A. Komenského v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklistickej trasy
49 954,63
Obec Liptovská Kokava
Cyklotrasa Hybe –Liptovská Kokava -Podbanské
22 878,78
Obec Liptovský Ján
Náučný chodník k minerálnemu prameňu Medokýš
47 062,10
Obec Liptovský Hrádok
Rekonštrukcia chodníka na ulici kpt. Nálepku v Liptovskom Hrádku s vyznačením cyklotrasy
38 092,93
Obec Jamník
Cykloturistická trasa Jamník - vyhliadka Račkova dolina
50 000,00
Obec Pribylina
Rekonštrukcia chodníka v obci Pribylina s vyznačením cykloturistických trás
48 721,97
Obec Vavrišovo
Výstavba chodníka a značenie cyklotrasy Vavrišovo
49 077,93
  Spolu 494 792,40 € | Archív