Počet vyhlásených výziev pre opatrenie: 6
Počet predložených projektov: 7
Počet podporených projektov: 3
Počet projektov v hodnotení PPA: 1
Počet nepodporených projektov: 3
Celková výška podpory: 108 782,720€
Priemerná výška podpory na jeden projekt: 36 260,90€

(aktuálny stav k 31. 12. 2013)

Konečný príjímateľ
Názov projektu
Výška NFP
Združenie ubytovateľov Tatier
34 850,00 €
Občianske združenie Jánska dolina
35 456,05 €
Občianske združenie dobrej vôle Podpora cestovného ruchu - Horný Liptov 38 476,67 €
 
Spolu
108 782,72 €
 | Archív