Počet vyhlásených výziev pre opatrenie: 8
Počet predložených projektov: 38
Počet podporených projektov: 32
Počet projektov v hodnotení PPA: 0
Počet nepodporených projektov: 3 + 3 (nepodporené z dôvodu nedostatku financií)
Celková výška podpory: 1 289 736,23
Priemerná výška podpory na jeden projekt: 40 304,25€
(aktuálny stav k 14. 10. 2014)

Konečný príjímateľ
Názov projektu
Výška NFP
Obec Liptovský Hrádok
50 0000,00€
Obec Liptovský Hrádok
46 328,14€
Obec Liptovský Ondrej
49 630,54€
Obec Liptovský Peter
49 683,17€
Obec Liptovský Hrádok
49 954,63€
Obec Liptovská Kokava
22 878,78€
Obec Liptovský Ján
47 062,10€
Obec Liptovský Hrádok
38 092,93€
Obec Jamník
50 000,00€
Obec Pribylina
48 721,97€
Obec Vavrišovo
49 077,93€
Obec Hybe Rekonštrukcia chodníkov a výstavba cyklotrasy v okolí obce Hybe 48 877,21€
Obec Kráľova Lehota Chodník Kráľova Lehota s vyznačením cykloturistickej trasy 27 159,52€
Obec Liptovský Hrádok Stavebné úpravy chodníka na ul. Partizánskej v Liptovskom Hrádku s vyznačením cykloturistickej trasy  50 000,00€
Obec Pribylina Chodník v obci Pribylina a vyznačenie cyklotrasy  50 000,00€
Obec Liptovský Peter Rekonštrukcia chodníka v obci Liptovský Peter a vyznačenie cykloturistickej trasy  49 781,46€
Obec Jakubovany Chodník popri miestnej komunikácii a cykloturistická trasa Jakubovany Tatranská magistrála-poľné letisko 49 874,14€
Obec Beňadiková  Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy v obci Beňadiková 28 919,06€
Obec Východná  Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Východnej  37 925,46€
Obec Liptovský Hrádok  Stavebné úpravy chodníka na ul. Hviezdoslavovej s vyznačením cykloturistickej trasy  49 751,70€ 
Obec Kráľova Lehota Odpočívadlo na cyklotrase Kráľova Lehota - Stará dolina  4 730,08€
Obec Liptovský Ján  Stavebné úpravy chodníka na Novej ulici a vyznačenie cyklotrasy Liptovský Ján - Svidovské sedlo 34 577,86€ 
Obec Nižná Boca Rekonštrukcia miestnej komunikácie a vyznačenie cyklotrasy v obci Nižná Boca  49 896,40€
Obec Uhorská Ves Výstavba miestnej komunikácie v obci Uhorská Ves   44 895,43€ 
Obec Východná Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Východnej 16 717,36€ 
Obec Beňadiková Rekonštrukcia chodníka I. etapa v obci Beňadiková  10 738,24€
Obec Jamník Výstavba, rekonštrukcia chodníkov a vyznačenie cyklotrás v obci Jamník 43 962,00€ 
Obec Podtureň  Rekonštrukcia miestnej komunikácie IBV ul. Pri Váhu Podtureň 49 983,78€
Obec Vyšná Boca Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Vyšná Boca a vyznačenie CTT Vyšná Boca-minerálny prameň  44 164,02€
Obec Liptovská Kokava  Rekonštrukcia miestnych komunikácií 39 557,19€ 
Obec Liptovský Hrádok Stavebné úpravy chodníka na ulici J. Kollára s vyznačením cykloturistickej trasy 36 829,59€
Obec Važec Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Važci  19 875,55€

 | Archív