Objednávka

Číslo: 142000004
Predmet: grafické práce na aktualizácii Informačného spravodaja 1/2014
Suma: 36,00€

Dodávateľ:
Meno (názov): Monika Urbanová
Adresa: Pod Stráňou 399, 032 03 Liptovský Ján
IČO: 45445338

Dátum zverejnenia: 31.01.2014
Dátum objednania: 31.01.2014
Objednávku vystavil: Ing. Mária Bubíková


návrat


 | Archív