Názov projektu: Vybudovanie miestnej komunikácie v obci Uhorská Ves

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu): 4. 12. 2012

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 25/PRV/MAS 13

Opis projektu: Nová miestna komunikácia bude spájať staršiu časť obce s novovybudovanou lokalitou individuálnej bytovej výstavby v obci Uhorská Ves. Celková dĺžka komunikácie je 215,53 m. Súčasťou projektu je vyznačenie cykloturistickej trasy Uhorská Ves - Závažná Poruba (Luhy), ktorá po miestnych komunikáciách bude bezpečnou alternatívou doposiaľ využívanej cesty I. triedy v smere Liptovský Mikuláš- Liptovský Hrádok. CTT bude značená zelenou farbou, bude mať 8 textačných miest a jej celková dĺžka v katastri obci je 1,75 km.    

Celkové náklady na projekt: 44 895,43€
 | Archív