Názov projektu: Rekonštrukcia chodníka v obci Pribylina s vyznačením cykloturistických trás

Dátum podania ŽoNFP (projektu): 
30. 9. 2011

Názov projektu: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 14/PRV/MAS 13

Opis projektu: V rámci projektu bol zrekonštruovaný chodník v dĺžke 310 metrov, ktorý sa nachádza na pravej strane štátnej cesty z Vavrišova do Pribyliny a boli vyznačené dve cyklotrasy zelená z Pribyliny do Liptovskej Kokavy a žltá, vedúca z Vavrišova cez Pribylinu do Račkovej doliny. Celková dĺžka oboch značených cyklotrás je 7,68 km.  

Dátum predloženia záverečnej žiadosti o platbu: 29. 10. 2012

Celková podpora projektu z PRV SR 2007-2013: 48 721, 97€

 | Archív