Názov projektu: Rekonštrukcia chodníka v obci Liptovský Ondrej

Dátum predloženia ŽoNFP (projektu): 
24. 2. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 5/PRV/MAS 13


Opis projektu: 
Rekonštrukcia chodníka, ktorý je súčasťou cyklotrasy Liptovský Ondrej - Žiarska dolina. Chodník spája severnú časť obce s obchodom, pohostinstvom, obecným úradom a poštovým úradom. Dĺžka chodníka je 423 metrov. Dlžka vyznačej cyklotrasy je 3,9 km. Značenie pozostáva z deviatich textačných miest. 

Celkové náklady na projekt: 60 826,15€ (PRV SR 2007-2013: 49 630,54€, vlastné zdroje obce: 11 195,61€)

Dátum odoslania záverečnej Žiadosti o platbu: 22.8.2012

 | Archív