Názov projektu: Náučný chodník k minerálnemu prameňu Medokýš

Dátum predloženia ŽoNFP: 3. 6. 2011

Názov opatrenia: Obnova a rozvoj obcí, Výzva č. 8/PRV/MAS 13

Opis projektu: Rekonštrukcia náučného chodníka v katastrálnom území obce Liptovský Ján tiahnúceho sa cez most ponad potok Štiavnica pri kadi s termálnou minerálnou vodou, poza obec popri miestnom historickom cintóríne, cez miesta, kde sa v minulosti nachádzali kúpele, poľnou cestou extravilánom obce k minerálnemu prameňu Medokýš a odtiaľ po lávku pre peších pri Borovej Sihoti. Dĺžka chodníka je 2,6 km.  V rámci projektu sa vykonajú brehové úpravy chodníka a  prekrytie minerálneho prameňa Medokýš.

Celkové náklady na realizáciu projektu: 49 954,63€

 | Archív